Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, de fyra räknesätten, MAMMAT51

Skapad 2018-08-30 14:04 i Rodengymnasiet Norrtälje
Vi ska arbeta med olika matematikproblem.
Gymnasiesärskola Matematik
Vi ska lösa olika matematikproblem som anknyter till vardagen. För att du ska klara av att lösa olika matematikproblem behöver vi också träna på de fyra räknesätten.

Innehåll

Du kommer att lära dig om

 • matematikproblem
 • metoder för de fyra räknesätten
 • olika sätt att räkna - huvudräkning, skriftlig metod, digital teknik
 • att kunna använda de olika räknesätten i vardagen

Du kommer att arbeta med

 • olika arbetsuppgifter som handlar om räknesätten
 • att göra egna matteproblem
 • att se andra elevers lösningar
 • att diskutera olika lösningar på uppgifter

Uppgifter

 • Matematik - tallinjen, avrundning

 • Addition på olika sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med rationella tal i vardags- och yrkeslivet. Överslagsberäkning, huvudräkning och strategier för att använda digital teknik.
  Mam  -
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
  Mam  -
 • Hur man identifierar ett matematiskt problem samt metoder och verktyg för att lösa det. Problemlösning med digitala verktyg.
  Mam  -

Matriser

Mam
Matematik, de fyra räknesätten, MAMMAT51

Rubrik 1

Nivå 1
betyg E
Nivå 2
betyg C
Nivå 3
betyg A
Beskriva
Eleven medverkar i att använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär.
Eleven använder med viss säkerhet matematiska metoder för att med tillfredsställande resultat göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär.
Eleven använder med säkerhet matematiska metoder för att med gott resultat göra beräkningar och lösa uppgifter av standardkaraktär
Lösa
Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet medverkar eleven i att välja strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet väljer eleven strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet väljer eleven strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär.
Redovisa
I redovisningar och samtal medverkar eleven i att föra matematiska resonemang. Eleven medverkar också i att ge omdömen om rimlighet i egna och andras resonemang.
I redovisningar och samtal för eleven enkla matematiska resonemang. Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras resonemang.
I redovisningar och samtal för eleven utvecklade matematiska resonemang. Eleven ger också utvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: