Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Din politiska röst politik och hållbarutveckling

Skapad 2018-08-30 14:06 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hållbart samhälle
I detta moment föreställer vi oss att du är en politiker. Du ska hålla ett anförande där du på ett så övertygande sätt som möjligt förmedlar övertygelse i ett aktuellt ämne, miljö, välfärd, solidaritet, ekonomi osv osv.

Innehåll

Svenska 2

 

v.35 - 37 (redovisningarna påbörjas under vecka 38) 

En politisk argumentation 

I detta moment föreställer vi oss att du är en politiker. 

Din uppgift är att uppgift hålla ett anförande där du på ett så övertygande sätt som möjligt förmedlar din ideologiska övertygelse. Fokusera på dina hjärtefrågor snarare än att försöka nämna så många olika områden som möjligt. 

Tänk på att: 

Det du säger bör stämma överens med de hjärtefrågor som karaktäriserar din ideologi, (en konservativ övertygelse ska alltså inte genomsyras av argument om att högre skatter är rätt väg att gå samtidigt som en liberal argumentation inte ska handla om ökat statligt inflytande över individen osv.)  

Ditt anförande ska pågå mellan tre och åtta minuter. 

Använd dig av retoriska stilfigurer (läs om detta i Digilär). 

Ha logos, patos och etos som utgång för ditt tal. 

Läs igenom kapitel 1-2 i avsnittet retorik i Digilär, där får du många bra tips, tankar och idéer. 

 

Jag kommer bedöma: 

Hur du har disponerat ditt tal (inledning, huvuddel, avslut) 

Hur du har formulerat och nyanserat dina argument

Hur god publikkontakt du har 

 

OBS!
Läs igenom betygskriterierna nedan! 

 

Undervisningen i kursen (svenska 2) ska (bl.a.) behandla följande centrala innehåll: 

Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. 

Betyget E 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations situation. Eleven har viss åhörarkontakt 

Betyget C 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponeradSpråket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations situation. Eleven har viss åhörarkontakt 

Betyget A 

Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponeradSpråket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations situation. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Eleven har god åhörarkontakt 

Uppgifter

 • Politisk argumentation "Tal".

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
  Sve  -
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar:
  Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning.
  Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument.
  Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt.
  Elocutio: att välja språk och stil.
  Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel.
  Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
  Sve  -
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
  Sve  -

Matriser

Hål
Muntlig argumentation

Muntlig förmåga

E
C
A
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: