Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-08-30 14:24 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna arbetar med begrepp som hör hemma inom demokratin samt med demokratins historia.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Innehåll

Demokrati

I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om demokrati och varför demokrati är det bästa sättet att leda ett samhälle. Med diskussioner och övningar lägger vi grunden till ett demokratiskt sinnelag.       

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Undervisningens innehåll

Vad?

 Vi kommer att arbeta med demokratins historia från antikens Grekland till demokratiseringen i Sverige under 1800- och 1900-talet. Vi arbetar med direkt demokrati och representativ demokrati, och med det hur Sveriges riksdag och regering arbetar.

Hur?

Vi arbetar utifrån demokratihäftet, där vi läser fakta texter och besvarar frågor. Vi diskuterar demokratin i olika situationer och skriver längre texter om val, riksdag och regering. 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 kunna använda demokrati i olika situationer och med det använda relevanta begrepp.

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
  • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Använda begrepp som tillhör arbetsområdet demokrati.
Eleven använder inte begrepp som hör till arbetsområdet demokrati
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp som tillhör arbetsområdet demokrati på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp som tillhör arbetsområdet demokrati på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp som tillhör arbetsområdet demokrati på ett väl fungerande sätt.
Att kunna påverka beslut i demokratier
Eleven kan inte resonera om människors möjligheter att påverka beslut.
Eleven kan utifrån något givet exempel tex bygga ett nytt bostadsområde, föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer tex i hemmet, föreningar och riksdagen, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel tex bygga ett nytt bostadsområde, föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer tex i hemmet, föreningar och riksdagen, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel tex bygga ett nytt bostadsområde, föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer tex i hemmet, föreningar och riksdagen, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Demokrati och demokratiska processor.
Eleven vet inte vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocessor fungerar.
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar tex röstning och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar tex röstning och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar tex röstning och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: