Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2018-08-30 14:24 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med argumenterande texter och att argumentera muntligt. VI kommer också hålla muntliga redogörelser.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer under v. 36 - 43  arbeta med att skriva argumenterande texter (till exempel insändare) och att muntligt ta ställning och argumentera samt hålla ett tal.

Vi kommer att ha genomgångar och göra olika skrivövningar tillsammans för att förbereda oss inför de enskilda skrivprojektet.

Vi kommer att gå igenom och arbeta med skrivregler samt öva på handstil och att skriva på dator.

VI kommer att göra olika övningar kring hur man gör muntliga redogörelser.

En viktig del av arbetet kommer vara att ge respons och bearbeta sin text och sin muntliga redogörelse

 

Viktiga begrepp

Insändare

Åsikt

Övertyga

Argument

Motargument

Bakgrund

Sammanfattning

 

Bedömning

Du bedöms på den berättande text som du skriver enskilt. Du bedöms också på hur du ger omdöme på andras texter och på hur du bearbetar din text.

 

Mål

Du ska:

- Skriva en argumenterande text med fungerande innehåll och struktur.

- använda grundläggande regler för skrivning.

- Redigera och disponera text på dator.

- Ge omdömen på andras texter.

- Utifrån respons bearbeta din text.

- Argumentera och ta ställning i olika frågor.

- Göra en muntlig redogörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: