Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forsbergsminne Delaktighet och inflytande 18/19

Skapad 2018-08-30 14:27 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

Innehåll

 

Vi vill att barnen på Forsbergsminne:

 

  • Kan med ord eller med handling visa sina behov, tankar och åsikter

  • Oavsett kön får lika stort utrymme i verksamheten

  • Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för sin miljö

  • Bidrar med tankar, erfarenheter och ideer i projekt och vardagssituationer för att kunna påverka arbetssätt och innehåll i verksamheten

 

Vi har valt detta mål för det är viktigt att barn utvecklar sin förmåga till samspel och att de får möjlighet till reelt inflytande över miljö, verksamhet och sin vardag. Vi vill skapa förutsättningar för att barn ska kunna uttrycka sig. Vi vill ge barn förutsättningar att bli lyssnade på och att vi tar intryck av vad de säger. Vi vill göra barn delaktiga i beslut och att fatta beslut gemensamt med barnen. Vi vill att barnen ska förstå att det som de säger eller gör är viktigt och påverkar både sitt eget och andras liv. Vi vill att barnen kan utrycka – Jag behöver…! Jag tänker…! Jag tycker…!   Jag vill…!

Planerade insatser:

  • Tillgängligt material i barnens höjd
  • Förändra lärmiljöerna tillsammans med barnen
  • Bekräfta barns val - Nu har du valt...!
  • Vi i arbetslaget är överens om vad barnen kan vara med och bestämma om
  • Skapa möjligheter för att hjälpa till i vardagliga rutinsituationer - hämta matvagn, duka och duka av, bädda, plocka undan, källsortering, gå ut med soporna

Metod:

Observationer, film och foto. Reflektionsplaneringen ska användas

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: