👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Huset- ett skrivprojekt

Skapad 2018-08-30 15:14 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Nu kommer vi att börja med det spännande skrivprojektet "Huset"! Du kommer under hösten få arbeta med att skriva din egen bok genom att få olika skrivuppgifter. Syftet med detta projekt är att du ska få träna din förmåga att formulera dig och att kommunicera i tal och skrift. Du tränar också din förmåga att skriva enkla person- och miljöbeskrivningar, använda dig av skrivregler och styckeindelning och att arbeta med bildframställning till text.
Grundskola 5 Svenska
Vilka bor i DITT hus? Är de i din ålder? Är de äldre eller yngre? Är det familjer? Samsas de? Händer det märkliga saker, eller rent av någon olycka? Jag undrar vad vi kommer att få veta om alla som bor i HUSET och är väldigt nyfiken, är du?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

- skapa texter och bilder som passar ihop med varandra.
- ge och ta emot respons av en klasskompis och sedan bearbeta din text.
- träna din förmåga att skriva berättande texter, med enkla person- och miljöbeskrivningar.
- träna dig i hur man bygger upp spännande berättelser genom att lägga ut antydningar som du följer upp i kommande kapitel, så att det blir en röd tråd i din berättelse.
- använda dig av skrivregler och styckeindelning.

Så här ska vi arbeta: 

Vi utgår ifrån materialet ”Huset”.

Vi kommer att arbeta med ett kapitel i taget och följa den beskrivning som står till kapitlet. Sammanlagt ska du skriva  sex kapitel.
Du börjar med att skriva en kladd som du får respons på av en kamrat, innan du bearbetar den.
Till varje kapitel ska du också måla en bild enligt instruktionen.

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du:

visar din förmåga i att:

•delta aktivt i undervisningen.

•skriva en berättelse med enkla person- och miljöbeskrivningar

•visa hur text och bild samspelar

•använda skiljetecken, stor bokstav, stavning och meningsbyggnad.

•ta ansvar för och planera ditt arbete.

• ge och ta respons på texterna, samt bearbeta dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Huset

Huset

Berättande text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Språkriktighet
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Bearbeta text
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du behöver hjälp med att bearbeta texten/informationen. Det finns språkliga fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå budskapet.
Du bearbetar texten/informationen självständigt utifrån instruktioner/ respons. Det finns enstaka språkliga fel men mottagaren förstår av sammanhanget.
Du bearbetar texten/ informationen på ett självständigt sätt. Texten har få eller inga fel. Mottagaren förstår utan problem.
Kombinera text & annan estetik
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kombinerar din text med dina bilder så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Bilderna förtydligar, förstärker och levandegör dina texters budskap.
Du kombinerar din text med dina bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Bilderna förstärker och levandegör dina texters budskap
Du kombinerar din text med dina bilder så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Bilderna förtydligar, förstärker och levandegöra sina texters budskap.