Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd i hårda material Åk 8: Min spegel !

Skapad 2018-08-31 08:09 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Gör en spegel som följer dig genom livet! Tänk dig att den kommer att hänga i ditt hem även om 50 år. Målet är att den ska säga något om dig, påminna dig om vem du var eller ville bli som 14/15-åring.

Innehåll

Slöjdarbetet består av fler olika delmoment (nedan kallade uppgifter)som på olika sätt lappar över varandra .

 

1. Idé och design

2 Öva och välja sammansättningsfogningsteknik 

3 Praktiskt arbete för att förverkliga din idé

4. Dokumentation under arbetets gång.                                Glöm inte att dokumentera din arbetsprocess varje lektion!!!

5 Avslutande utvärdering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • 1. Idé och design

  • 2. Öva och välja sammanfogningsteknik

  • 3. Praktiskt arbete för att förverkliga din idé.

  • 4. utsmyckning för att förverkliga din idé

  • 5. Dokumentation under arbetets gång

  • 6. Utvärdering av projektet Min spegel

Matriser

Sl
Min spegel

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Utveckla idéer
Hur du utvecklar idéer, dvs hur du får/söker inspiration och utifrån denna kommer på, presenterar och motiverar valet av idé. Bedömningen baseras på vad du skriver, skissar och ritar
Skolverket skriver: Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Skolverket skriver: Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Skolverket skriver: Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Skicklighet
dvs hur du hanterar verktyg, redskap och maskiner. Detta bedöms under lektionerna genom observation, samt genom observation av den färdiga produkten
Skolverket skriver: I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Skolverket skriver: I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Skolverket skriver: I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Slöjdföremålets kvalitet
dvs hur välutvecklad och välgjord den färdiga produkten är. Detta bedöms genom observation av det färdiga slöjdföremålet.
Skolverket skriver: Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Skolverket skriver: Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material ...
Skolverket skriver: Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material…
Initiativ
Initiativ Din förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt Bedömningen baseras på observation under lektionerna
Skolverket skriver: Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Skolverket skriver: Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Skolverket skriver: Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Reflektion
Hur du reflekterar över din arbetsprocess och det färdiga resultatet. Bedömningen baseras på vad du skriver.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Skolverket skriver: Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet
Skolverket skriver: Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Motivera val
Hur du förklarar dina olika val. Bedömningen baseras huvudsakligen på vad du skriver.
Skolverket skriver: Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Skolverket skriver: Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Skolverket skriver: Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: