Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyr med Alfons!

Skapad 2018-08-31 08:36 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi vill tillsammans utöka barnens intresse för sagor och gemensamma lekar, på ett spännande och lärorikt sätt!

Innehåll

Nulägesbeskrivning:

 • utifrån att barnen visar stort intersse för flanosagor och böcker, startar vi äventyret med Alfons
 • med Alfons följer många kamratövningar
 • stärka vi-känslan, samhörigheten
 • vi valde Alfons tema eftersom vi vill arbeta med kompisrelationer i barngruppen

 

Våra mål:

       Normer och värden

 • förmåga att ta hänsyn, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

       Barns inflytande

 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

       Utveckling och lärande

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa/ läslyftet.

Arbetssätt - genomförande

 • temasamlingar, äventyrspedagogik/kamratövningar, två pedagoger har precis utfört kursen äventyrspedagogik
 • vi använder oss av Alfonsböckerna, som tydligt visar kamratskap
 • tillsammans med barnen kommer vi att inreda ett tema rum, aktuella böcker och lekmaterial,
 • lånar böcker på biblioteket tillsammans med barnen
 • samlingar och aktiviteter utifrån Alfonsböckerna
 • "grey of the day" lite längre fram i temaarbetet för att främja föräldrasamarbetet
 • lyssnar till varje barns fortsatta intresse och ger utrymme för barnens delaktighet
 • vi kommer att återberätta på Unicum, med text och bild

UTVÄRDERING

Vi börjar vårt tema med att introdusera Alfons för barnen.

Vi berättar flanosagan om Alfons och läser Alfonsböckerna

på samlingen och vilan.

I slutet av terminen firade vi Alfons 40 år. Vi sjöng och hurrade

för Alfons och barnen fick en present med Alfonsbok och färgpennor.

 

Normer och värden.

Tillsammans barn och pedagoger har vi pratat om olika känslor,

glad, ledsen, arg, trött, ensam.

Barn och pedagoger har berättat hur de känner kring varje känsla.

För att på ett tydligt sätt belysa olika känslor, sätts en känslotavla upp

på avdelningen. Där kan barnen visa sin känsla och uttrycka vad de 

känner för sig själv, barnen och pedagogerna.

Vi leker kamratövningar och lekar från hjärtestunder. Barnen får öva

sig på att samarbeta och känna gruppkänsla.

Vi pratar hur man är en bra kamrat. Barnen får göra en stopphand,

som visar stopp/att man inte vill.

Vi har pratat om ordet FÖRLÅT, vad det betyder och hur och varför man säger det.

 

Barns inflytande och delaktighet.

Barnen tycker mycket om att Alfons flyttat in på Biet. Alfons är med i barnens lek,

aktiviteter, samlingar, sångstund och pepparkaksbak.

Vi uppmärksammar FN dagen, barnen ritar flaggor och vi pratar om vilka

rättigheter barn har.

 

Lust att lära.

Vi arbetar vidare med alfabetet. Barnen får en "postlåda" där barnenen

ritar och skriver brev till varandra.

Barnen ritar sin familj som de sedan visar för varandra.

Vid några tillfällen får barnen i uppdrag att höra en "grey of the day" fråga.

Tillsammans pratar och visar vi bilder om ämnet.

 

Utveckling mot målen.

Vi har uppnått våt mål.

Vi ser att barnen har blivit stärkta i sina egna  känslor

och trygga i grupptillhörigheten.

De deltar aktivt i lekar och aktiviteter.

 

 

 

 

    

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: