Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Start - en del av känsloarbetet

Skapad 2018-08-31 08:52 i Gonäs förskola Ludvika
Förskola
Start ett undervisningsprogram som har till syfte att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. I Start ingår att lära sig känna igen olika känslor, hos sig själv och andra samt att hitta strategier för att kunna lösa eventuella konflikter som uppstår.

Innehåll

MÅL

Pedagogens syfte 

Att öka barns förmåga till att:

 • Känna igen känslor och sätta namn på dem
 • Identifiera andras känslor
 • Ta andras perspektiv
 • Reagera empatiskt gentemot andra

METOD

Vi arbetar med Start på måndagar. Barnen kommer i Startsamlingen att få lära sig känna igen olika känslor samt att sätta namn på dem. På detta sätt ger Start barnen ett verktyg för att hantera sina känslor. Barnen kommer också att få ställas inför olika problem som kan uppstå mellan kompisar och komma med förslag på hur dessa kan lösas. Det kanske finns mer än ett sätt..? Materialet bjuder också på lärtillfällen där barnen bland annat får träna på att man har både likheter och skillnader med andra (jag gillar det här..., men du tycker mer om det här...), att en känsla kan förändras (förut tyckte jag så här, men nu tycker jag så här istället) samt vilka konsekvenser ett visst sorts handlande kan få (om jag gör så här... då blir du att känna så här...)

DOKUMENTATION

Vid något tillfälle dokumenteras lärstunden genom att vi fotar och beskriver den känsla vi arbetat med.  Bilderna som vi pratat kring får sitta uppe på väggen så att barnen ska kunna gå tillbaka och titta, fundera och diskutera när de själva känner för det. Alla barn som deltar i Start kommer också få en lärlogg i Unikum gällande detta.

UTVÄRDERING

Utvärdering görs kontinuerligt efter samlingarna. Hur det har gått i arbetet med barnen. Har alla barn fått komma till tals? Vad har barnen lärt sig? Vilka frågor har kommit upp? Vad skulle ha kunnat göras bättre?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: