👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Lunden - ht18

Skapad 2018-08-31 09:03 i Östhammar kommuns nätverk i förskolan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att barnen ska känna sig trygga på förskolan och avdelningen, i barngruppen och med personalen.

Att föräldrarna ska känna sig trygga med att lämna sina barn på förskolan.

Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga uttrycka sina tankar och känslor.

Aktivitet:

För att skapa trygghet strävar vi efter att ha en mycket god kontakt med varje barn genom att se, bekräfta och beröra alla barn varje dag.
Även se och bekräfta alla vårdnadshavare som hämtar och lämnar. Att möta alla barn och vårdnadshavare med värme och engagemang.

Att ge en bra start på förskoletiden genom en trygg inskolning.

Att vi vuxna är närvarande i barnens aktiviteter, både ute och inne.

Samla gruppen, kring både stora och små aktiviteter för att stärka gruppen.

Att vara nära de små barnen, sitta på golvet med dem/att vi gör oss tillgängliga för dem.

När? Var? Hur? Varför?

Vid inskolningen har vi ett samtal före och sedan ett uppföljningssamtal några veckor efter inskolningen. Under inskolningen har varje barn en inskolningspedagog men alla pedagoger tar kontakt med både barn och vårdnadshavare vid tillfälle för att lära känna dem. För de yngre barnen använder vi deras egna vagnar som en bastrygghet när det behövs.

 Att skapa trygghet i vår verksamhet sker exempelvis i mötet när barnet och vårdnadshavaren kommer och går, i samlingar där vi sjunger namnsånger, andra sånger och leker lekar. Vi samlar även barnen i deras fria lek och engagerar dem med gemensamma aktiviteter för att stärka gruppen. Det kan vara något större som att fixa sandlåda på "Lundens" sida av gården, eller något mindre som en liten fruktstund tillsammans. Dagligen bekräftar vi barnens känslor och sätter ord på dem.

Att göra roliga saker tillsammans stärker gemenskapen i gruppen - från JAG till VI.

 

Resultat - hur blev det?

Generellt tycker vi att vi har uppnått våra mål. Vi upplever barnen som trygga här på Lunden. Vi fortsätter att uppmuntra barnen att våga uttrycka sina tankar och känslor, det är ett ständigt pågående arbete. Vi tolkar det som att majoriteten av föräldrarna är trygga med att lämna sina barn här. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Då vi har hög närvaro och många yngre barn har vi anpassat vårt schema så att vi är fler personal lite längre på eftermiddagen. Detta har givit oss möjlighet att vara ute mer och att dela gruppen mer vilket ger större möjligheter att möta varje barn. 

Vi är engagerade pedagoger och är snabba att finna lösningar i vardagen. 

Kopplingar till läroplanen

  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
    Lpfö98 Rev. 2016