Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyr med Pettson och Findus

Skapad 2018-08-31 09:59 i Tvets förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
"Det var höst. Gubben Pettson satt vid köksbordet och drack förmiddagskaffe. Han satt alldeles stilla och tittade ut på gråvädret och var inte ett dugg glad." (Ur: Stackars Pettson) Vi har valt att arbeta med Pettson och Findus- böckerna med fokus på årstider och känslor.

Innehåll

Nulägesbeskrivning

"Det var höst. Gubben Pettson satt vid köksbordet och drack förmiddagskaffe. Han satt alldeles stilla och tittade ut på gråvädret och var inte ett dugg glad." (citat: Stackars Pettson)

Vi har valt att arbeta med Pettson och Findus- böckerna för att vi under det här läsåret skall fokusera på läslyftet. Läslyftet handlar om att läsa och berätta för barnen och uppmuntra barnens skriftspråkslärande i tidig ålder. I alla böcker om Pettson och Findus finns många  återkommande inslag där vi har valt att fokusera på årstiderna och känslor.

Bildresultat för pettson och findus

Illustrationerna i Pettson och Findus-böckerna visar tydligt vilken årstid händelsen i boken utspelar sig. Vi har därför valt att följa böckernas årstid med vår egen årstid och börjar därför temat med boken "Stackars Pettson" där hösten är aktuell. Vi kommer att titta på Pettsons dåliga humör som vänder till glatt, Hur katten Findus hjälper Pettson att bli glad, Hur kan du göra någon glad?, När blir du ledsen?, Hur ser du ut när du blir glad, ledsen, arg, trött, rädd...

Det vi har sett i vår barngrupp är att barnen är nyfikna och utforskande när vi går utanför vår gård. Vi har valt att ta tillvara på barnens intresse för närmiljön. Vi har därför valt att ha en dag i veckan då vi går ut på promenad till vårt återkommande ställe för att utforska hur naturen förändras med årstiderna. Vi kommer att ha ett årstidsträd som vi kommer att följa under hela året. Vilka färger har löven? Vart tog löven vägen? Bor det några mucklor i stammen?

Bildresultat för pettson och findus

Vi kommer att förvandla vårt röda hus på Ringblomman till miljön som finns hos Pettson och Findus med hjälp av färg och möblemang och de fantasifulla detaljerna som böckerna illustrerar. Vi bjuder barnen på glädje och fantasi genom att vi som pedagoger kommer att gestalta Pettson och Findus i våra samlingar. När vi kan bjuda på oss själva som vuxna, så blir det ett lustfyllt lärande för barnen, då detta blir ett fint minne.

Våra mål: Vart ska vi?

Normer och värden:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Vi vill sträva efter att barnen ska få möjlighet att känna empati för andra människors känslor. 

Utveckling och lärande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

Vi kommer att arbeta och förtydliga vårt tema genom att introducera tecken som stöd i verksamhetens olika delar. Vilka ord använder vi i av- och påklädning, matsituationen, samlingen, skötrummet, vagnsvilan, känslor, väder, årstider.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Genom att återkomma till samma plats och utforska vårt årstidsträd tror vi att barnens intresse kommer att öka för naturvetenskap.

Barns inflytande:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

 Vägen till vår samlingsplats är lång och kommer att väcka många tankar och åsikter hos barnen genom allt de ser och upptäcker. Ibland kommer vi kanske inte till vårt mål för dagen för att barnens intresse väcktes av något annat, vilket vi ser som positivt utifrån barnens intresse.

Bildresultat för pettson och findus

Dokumentation- Arbetssätt

Vi kommer att använda oss utav våra digitala verktyg i vår dokumentation som kommer att läggas upp i Unikum. Vi kommer även under temats gång dokumentera i verksamheten tex. barnens skapande samt fotodokumentation.

Genom att ha fasta rutiner för barnen så skapar vi en trygghet, då dem vet vad som skall hända under dagen. Tex. vet barnen vad som skall hända när klockan ringer - dags för samling. Innan maten tvättar vi händerna och sätter oss på mattan och sjunger matsånger m.m. När vi sätter på oss västarna så vet barnen att vi ska gå utanför gården.

Vi kommer att dramatisera böckerna med oss själva och vara medskapande med barnen under temats gång. Våra verktyg som vi kommer att använda oss av är drama, musik och sång samt sagoläsning/berättande till det lustfyllda lärandet. 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Normer och värden:

Varje dag i vår vardag i verksamheten har vi arbetat med känslor, hur vi är mot varandra i det sociala samspelet. Det uppstår vardagliga situationer som vi har arbetat med under läsåret tex. istället för att dra saker ur kompisens hand- "stopp" (handen från oss pedagoger), vi tydliggör för barnen både muntligt och konkret med "stopp-handen" när något inte är okej och när det uppstår positiva situationer uppmuntrar/bekräftar vi med "Tummen upp" (Va bra att du....). I vårt tema med Pettson och Findus har vi tydliggjort känslor genom att analysera tillsammans med barnen hur Pettson mår på bilderna, är han sur? Varför är han sur tror ni? Hur ser Pettson ut på nästa bild? Olikheter- olika känslor- hur ser vi själva ut när vi är sura? glada? ledsna? arga?

Utveckling och lärande:

På våra samlingar har vi arbetat med tydliggörandet i form av tecken som stöd som varit återkommande inslag/ord tex. Johan är sjuk idag (vi tydliggör tecken för feber), idag är det sol ute (vi tydliggör tecken för sol), idag får vi potatismos med köttbullar (vi tydliggör tecken för potatismos och köttbullar) m.m.

I terminens början valde vi tillsammans med barngruppen ett träd utanför gården som skulle vara ett återkommande inslag för vårt temaarbete. Mucklorna hängde i en spann i trädet och ville flytta med oss in i Pettsons röda hus på Ringblomman. Då startades temat upp och trädets löv föll av. Sedan fortsatte temat inomhus och trädet blev inte aktuell i temat längre.

Barns inflytande:

Det viktiga för oss är  att vara öppna och lyhörda inför barngruppens intressen som väcks längs vägen. Det viktigaste för barnen som dem förknippande med vårt tema Pettson och Findus var det lilla röda huset, att öppna taket och titta in. Därav fortsatte vi vårt tema utifrån barnens intresse och glädje genom att dramatisera temats olika inslag med de små figurerna tex. i vår julkalender.

 

 

 

 

Uppgifter

 • Utvärdering av Pettson Tema 2018-19

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: