Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden

Skapad 2018-08-31 10:47 i Kaplangårdens förskola Bollnäs
Förskola
Under uppstarten av höstterminen ligger stort fokus vid att lära känna varandra både barn och barn, barn och pedagoger och pedagoger och pedagoger. Därför kommer vi använda oss av kompisböckerna om kanin och igelkott för att bygga en bra och trygg grund för vår barngrupp på fjällugglan.

Innehåll

Under september och oktober månad kommer vi på Fjällugglan lägga stor fokus på att lära känna varandra och bygga upp en trygg och sammanhållen barngrupp som vi kan utvecklas och lära oss många nya och spännande saker tillsammans med under det kommande läsåret.

Detta kommer vi göra med hjälp av bland annat arbetsmaterialet kompisböckerna om kanin och igelkott som belyser många ämnen inom normer och värden.

 

Syfte: 

Syftet med detta arbete är att bygga en trygg och sammanhållen barngrupp och väcka barnens intresse och förståelse för att vi alla är olika och hur värdefullt det är och hur mycket vi kan lära av varandra, 

 

Metod:

Vi kommer att använda oss av arbetsmaterialet 10 kompisböcker med Kanin och Igelkott och deras olika övningar samt att vi i vårt dagliga arbete och rutiner med barnen kommer belysa och diskutera tillsammans med barnen om hur vi ska vara mot varandra.

 

Dokumentation:

Vi kommer under arbetets gång att dokumentera med bilder och text. Detta kommer senare sammanställas till en lärlogg som tilldelas alla barnen.

 

Utvädering och Analys: 

Ämnet normer och värden är något som alltid måste och hålls levande i det vardagliga arbetet i barngruppen men just dessa månader valde vi att lägga extra stort fokus på några områden och vi valde att lägga störst fokus på på artiklarna vänta på din tur och lyssna och kom överens. 

Detta gjorde vi som en del av höstens lära känna varandra process i den nya barngruppen. Vi har arbetat med kanin och igelkott som belyser normer och värden på ett enkelt och lustfyllt vis. De belyser svåra ämnen men på ett begripligt vis för barnen och det har varit ett uppskattat material, speciellt när vi har använt handdockorna. 

Vi upplever dock att temat inte har blivit jätte synligt för barnen och det har inte varit någon jätte bra kontinuitet på grund av personalbrist och andra organisations omständigheter. Vi kan därför inte se något tydligt tecken på att det hänt något i barnens beteende men om vi diskuterar om de olika ämnena så kan de ge exempel på hur man kan tänka och de kan ge exempel på vad som händer i böckerna om kanin och igelkott.

Vi har kommit fram till att handdockorna kanin och igelkott utger ett bra stöd när man ska diskutera lite svårare ämnen och vi kommer försöka använda oss av dom mer i vardagen på förskola. Även under andra ämnen och i olika situationer som uppstår på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: