Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik (Värme&Ljud)

Skapad 2018-08-31 11:24 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Fysik
Dessa saker nedan kommer vi att arbeta med

Innehåll

Vi börjar med att arbeta med området VÄRME

Vecka 42

PROV

 

Vecka 41

Repetition med mig som lärare och att ni repeterar med varandra

(kanske förhöra varandra)

 

Vecka 40

Vi arbetar  med Fysik Direkt boken kapitel 4 (Ljud),

läs och gör frågorna s.80-81.

Boken i pdf format finns på "Google Classroom".

Klasskoden på "Google Classroom" är: d w 1 w v s

 

Vecka 39

Vi fortsätter att arbeta med LJUD.

Vi går igenom:

. Vad är frekvens ?

. Vad är Hertz ?

. Vad är amplitud ?

. Ljudhastighet i olika material

. Ljudreflexion

. Ekolod och Infraljud

.  Hur ljud utreder sig

 

 

 

Vecka 38

Vi börjar att arbeta med LJUD.

Vi börjar med att titta på film.

Jag går i genom:

. Hur ljud påverkar vår hörsel

. Vad är ljudnivå ?

. Vad är tonhöjd ?

. Hur ljud registreras ?

. Hur skapas ljud ?

. Hur ser en ljudvåg ut ?

. Egenfrekvens och resonans ?

 

Vecka 37

Vi arbetar  med Fysik Direkt boken kapitel 3 (Värme),

läs och gör frågorna s.60-61

Jag har skannat och lagt in boken i en pdf-fil på "Google Classroom".

Klasskoden på "Google Classroom" är: d w 1 w v s

 

 

Vecka 36

Vad är värme ?

Om det inte finns mer plats i gastuper ?

Hur sprids värmen ? (Strålning, strömning och ledning)

Vilka temperaturskalor finns det ?

Vilka termometrar finns/fanns det ?

Varför är mörk yta varmare än vit ?

Varför uppstår solkurvor ?

Vad har vatten för speciella egenskaper ?

Vad är Avdunstning och kondensation ? 

 

 

Vecka 35

Jag demonstrerar 4 st experiment och ni skriver vad ni tror kommer hända.

Vi går igenom experimenten.

Vad är energi ?

Varför behöver vi energi ?

Vilka sorters energi finns det ?

Kan energi ta slut ?

 

 

Matriser

Fy
Fysik planering

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

Fy
Fysik-Värme åk 8

E
C
A
Visar kunskaper
om värme, densitet, lufttryck och meteorologi och använder fysikens begrepp, modeller och teorier.
Visar grundläggande kunskaper och ger exempel och beskriver med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
Visar goda kunskaper med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
Visar mycket goda kunskaper med generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
För resonemang
där vardagslivet och samhälle kopplas ihop med värme, densitet, lufttryck och meteorologi och visar på fysikaliska samband.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om enklare samband.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa samband.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa samband.
Planering av laboration
Formulerar enkla frågeställningar och planeringar.
Formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Formulera frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborationsrapport
Gör enkla skriftliga rapporter. Drar enkla slutsatser med viss koppling till fysikens teorier. Ger något förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Gör utvecklade skriftliga rapporter. Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikens teorier. Ger bra förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Gör välutvecklade skriftliga rapporter. Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikens teorier. Beskriver hur felkällor påverkar och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Beskriver nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Fy
Fysik-Ljud Åk 8

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Kommunicera/muntligt
använda kunskaper i ämnet för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör området.
.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnesområdet ljud. Du kan göra enkla motiveringar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnesområdet ljud. Du kan göra utvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnes området ljud. Du kan göra välutvecklade motiveringar som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Laborationer/ Praktiskt arete
genomföra systematiska undersökningar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. Kan med hjälp formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert sätt. Du kan utifrån resultaten dra enkla slusatser och föra enkla resonemang. Du kan ge något förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan utifrån resultaten dra utvecklade slusatser och föra utvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan även formulera enkla frågeställningar samt planera arbetet. I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan utifrån resultaten dra välutvecklade slusatser och föra välutvecklade resonemang. Du kan ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och är medveten om eventuella felkällor. Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Begrepp
använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara olika samband som rör området
Du har grundläggande kunskaper i området och detta visar du genom att använda vissa begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har goda kunskaper i området och detta visar du genom relativt god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Du har mycket goda kunskaper i området och detta visar du genom god användning av begrepp, modeller och teorier för att förklara olika samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: