Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema om barns rättigheter مافەکانی منداڵان

Skapad 2018-08-31 11:50 i Enheten för flerspråkighet Ale
Grundskola 1 – 9
Under några lektioner kommer du att lära dig om barns rättigheter, och vad de innebär för dig. Alla barn har rätt att behandlas lika, oavsett hur man ser ut, om man är flicka eller pojke, vilken familj man kommer i från, eller vilken religion man har. Vi kopplar till barns rättigheter i andra länder( Kurdistan ). Vi utgår från mina rättighet häfte och Barns rättigheter , filmer, och diskuterar utifrån dem.

Innehåll

 

Syfte -

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev till samt medverkar till att hjälpa andra människor
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.   Ml 
 •   Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelse med svenska. Ml

 

  Arbetssätt:

  Du kommer att få lära dig genom:

 •  Läsa text om Mina rättigheterAlla barns rätt, ,diskutera utifrån dem och översätta till kurdiska
 •  Sök  fakta  på nätet.
 • Jämföra  med barns rättigheter  i våra länder.
 •  Lära dig ord och begrepp som ofta förkommer i barens rättigheter på  svenska och kurdiska.
 • Arbeta  med värderings frågor.
 • Arbeta enskilt
 • Arbeta tillsammans med andra
 • Fundera tillsammans på vad alla barns rättigheter kan betyder för dig.

 

       

           Bedömning:

 • Att vara aktiv i arbete, framföra dina åsikter och ta ansvar. 
 • Att kunna kan ge exempel på några en mänskliga rättigheter och vad de kan betyder för dig i skolan och hemma.
 • Att kunna namn på några  begrepp som ofta kommer i barns rättigheter på kurdisk.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: