👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Lyan

Skapad 2018-08-31 13:01 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Alltid trygghet i fokus!

Att barnen ska känna sig trygga i sig själva och våga visa känslor & uttrycka sina önskningar.

Vi vill att barnen ska förstå att vi kan tänka & tycka olika, se olika ut men ändå är lika mycket värda.

Vi strävar efter att alla barn ska känna trygghet överallt & med all personal. 

Vi strävar efter att låta barnen vara delaktiga i att bestämma hur vi är mot varandra

Det är ett led i arbetet med dokumentationsverktyget mot diskriminering & kränkande behandling.

Aktivitet:

- Dagsschema på samlingsväggen

- En "kompis-Bamse" som barnen själva har varit med & tagit fram

- Samlingar om hur man är en bra kompis

- Kompisböckerna

- Vi tränar barnen i att röra sig i allt större cirklar från sin avdelning

- Värsta bästa vänner, TV-programserien som tar upp frågor rörande hur vi är mot varandra (UR)

När? Var? Hur? Varför?

Vi är noga med ett personligt mottagande av nya barn & vårdnadshavare & låter inskolningen ta den tid barnen/vårdnadshavare behöver.

Vi försöker ha en ständigt öppen dialog med vårdnadshavare. 

Ständig närvaro av vuxna som kan hjälpa till vid behov. 

Resultat - hur blev det?

Vi upplever att arbetssättet fungerat bra under hösten att barnen utvecklar sin trygghet löpande. Vårt arbete med dagsplaneringen har medfört att många barn som varit lite försiktiga tagit ett steg framåt och gärna berättar vad vi ska göra under dagen. Vår bamse har skapat en delagtighet i hur vi är mot varandra och fokus på hur vi ska vara men även tankar om vad som händer när allt kanske inte fungerar som det ska (när bamse blir sur/ledsen). 

Under hösten har vi också haft fokusveckor rörande integritet som en del i arbetet med trygghet.

 

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi upplever att arbetssättet fungerat bra i vår barngrupp och kommer att jobba vidare med samma inriktning under våren.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016