👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur,teknik och matematik,Lyan ht 18+ vt 19

Skapad 2018-08-31 13:26 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Mulle, utflykter och experiment m.m. för att lära och uppleva om natur och teknik.

Innehåll

Mål & Syfte

Teknik: Vårt syfte med denna planering är att barnen ska få upptäcka teknik i vardagen och uppleva/genomföra experiment. 

Natur: Syftet med denna planering är att ge barnen naturupplevelser, få kunskap om och värna om natur och miljö.

Matematik: Att på ett enkelt och lekfullt sätt introducera matematik för barnen.

Genomförande 

Denna planering ska genomföras under hösten 2018.

Teknik: 

- Vi jobbar med experiment om tex vatten, luft, statisk elektricitet.

- Använda tekniklådorna planerat och spontant.

- Låta barnen få prova olika material och tekniker i skapande

- Utmana barnen i den fria leken, bygg/konstruktionsle

- Ge flickor och pojkar samma möjligheter att ta till sig teknik.

Natur: 

- Mulle för 4- och 5-åringar

- Rörelse och lekar utomhus 

- Utflykter till närområden och skogen. Barnen ska få upptäcka skogen i egen takt. All personal är flexibel och lyssnar till barnens behov. Inte alltid ett ställe som är målet, utan vägen dit. Hur går man till skogen? Vad finns på vägen dit?

- Utevistelsen på gården

Matematik:

- Matematik i skogen

- Matematik i leken, spel mm

- Appar i iPad stimulerar matematiskt tänkande/lärande

 

Dokumentation

Dokumentation sker tillsammans och fortlöpande med barnen med bilder, samtal och text.

Utvärdering 

Vi har under hösten kommit en bit på väg i vårt arbete men känner att fokusområdet blivit lidande. Det innebär att vi kommer att arbeta vidare under våren med samma inriktning. Vi har hunnit med några experiment, däremot har tekniklådorna varit undanplockade under ombyggnationen. 

Mulle har erbjudits alla fyra och femåringar och kommer att fortsätta under våren. Under mulleutflykter pratas också mycket matematik i skogen.

Vi har försökt komma ut på fler utflykter, till hembygdsgården, lekparken eller skogen, något som också ger möjligheter att upptäcka naturen, teknik och matematik. Detta kommer vi att fortsätta med under våren.

Vi kommer också att skapa en "konstruktionshörna" i lekrummet där material som stimulerar teknik och byggande i olika former, tex lego.

En genomgång av vilka appar som erbjuds på iPads skall göras under våren.

Fokusområdet kommer att löpa vidare under våren 2019.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016