Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet Nissen

Skapad 2018-08-31 15:30 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Alla barn och föräldrar skall känna sig trygga på avdelningen.

Alla ska våga uttrycka sina känslor och visa vad de vill.

Att alla barn känner att de får komma till tals och vara med och påverka verksamhetens innehåll och sin dag på förskolan.

Att alla barn ska må bra och känna sig trygga i sin miljö både ute och inne. 

Aktivitet:

Att bli sedd och lyssnad på i:

* Samling

* Vi kommer utgå från vårat temaarbete "barnkonventionen"

* I alla rutinsituationer

* vara nära och närvarande i olika situationer och stöttar barnen till utveckling och lärande

* den fria leken.

 

När? Var? Hur? Varför?

* samling innan lunch, vilket är en chans för alla att se varandra och uppmärksamma alla som är här (samt de som är hemma)

* lika rutiner var dag skapar struktur och trygghet för barnen

* vara med och stötta barnen i leken, 

* Att se alla när de kommer, barn som föräldrar

* tillit till sin egen förmåga, "jag kan", våga ta plats

Resultat - hur blev det?

HT-20

Vi kan se att barnen i gruppen har blivit tryggare, de vågar komma till tals och berätta inför sina kompisar i grupp. Barnen kommer ofta och berättar om det är någongting. 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: