Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek i förskoleklassen (Bornholmsmodellen)

Skapad 2018-08-31 22:32 i Mehede skola Tierp
Under tiden i förskoleklassen kommer du att på ett lekfullt sätt utveckla din språkliga medvetenhet. Du förbereds inför den fortsatta läs- och skrivinlärningen i årskurs 1 genom att träna på rim- och ramsor, meningar och ord, stavelser, olika språkljud, begrepp och bekanta dig med bokstäver.
Grundskola F Svenska
Under ditt år i förskoleklassen kommer du på ett lekfullt och roligt sätt arbeta med språket. Detta gör att du blir nyfiken och intresserad utav att lära dig att läsa och skriva

Innehåll

Var är vi?

Barnen har olika språklig medveten i sitt bagage. Vi möter barnen där de befinner sig i sin utveckling och utmanar dem vidare. 

Vart ska vi?

Syftet med språklekar är att stimulera barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen. Denna typen av språk kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Vi introducerar bokstäver för barnen för att de ska känna igen dem och bli intresserade av vad man kan använda dem till.  

Hur gör vi?

 • lyssnade lekar
 • rim och ramsor 
 • meningar och ord
 • stavelser
 • första och sista ljudet i ord
 • betoningsövningar
 • bokstavsgenomgång 
 • skapande verksamhet

 Kartläggning

 Vi kartlägger genom att lyssna och observera barnen. Utifrån dessa observationer förändrar och utvecklar vi de aktiviteter som vi behöver träna mer på.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: