Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-5 Lpp

Skapad 2018-09-01 09:48 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Musik
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Innehåll

LPP Musik Åk 4-5

 

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

 

 

Sång och rörelse, spel med puls och rytm och takt/notvärde, begrepp, ackord.

 

 

 

HT-18

 

V35-40

 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer. De ska få träna förmågan att sjunga och dansa tillsammans i grupp/klass och ges möjlighet att prova några rytminstrument och träna puls, takt och rytm och rörelsesånger med inslag av improvisation.

 

Eleverna ska ges möjlighet att sjunga i grupp med repertoar inför FN-dagen. De ska vidare ges möjlighet att spela olika rytminstrument i samband med träning i puls och rytm. Vidare ges möjlighet att sätta in olika notvärden i 4-takt genom att spela i olika stationer med rytminstrument,

 

Eleverna ska ges möjlighet att lära sig några begrepp inom musikspråket och prova dessa i musiken genom sång, spel och lyssning. Eleverna ska även ges möjlighet att sjunga och träna in traditionell och nyskriven repertoar inför Advent, och Jul, sjunga traditionella jullekar samt ges möjlighet att i grupp spela ett eller flera ackord på gitarr.

 

Skapad av Martin Almén

Grundskola 4 – 5 Musik

...

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

 

Du ska kunna delta i sång och spel i grupp och visa att du kan detta genom att följa med i texten, sjunga ut och följa med i rytmen. Du ska kunna imitera rytmer och hålla en puls och visa genom att klappa eller spela pulsen genom att härma någon som spelar före.

 

Du ska kunna delta i spel med rytminstrument i olika stationer/grupper och visa rytmiskt de notvärden som står på tavlan för olika spelgrupper till bakgrundsmusik.

Du ska genom sång, dans, spel och eller lyssning kunna skilja på 3-takt och 4-takt.

Du ska kunna några musikaliska begrepp inom musikspråket och pröva dessa genom deltagande i sång, spel och eller lyssning i grupp. 
Du ska kunna delta i sångrepertoar inför Advent, och Jul.

Du ska kunna prova på gitarr i grupp och träna ett eller flera ackord.

Bedömning

 

Din förmåga att kunna delta i sång och spel i grupp och visa att du kan detta genom att följa med i texten, sjunga ut och följa med i rytmen. Din förmåga att kunna imitera rytmer och hålla puls och visa genom att klappa eller spela pulsen genom att härma någon som spelar före.

Din förmåga att kunna delta i spel med rytminstrument i olika stationer/grupper och visa rytmiskt de notvärden som står på tavlan.

Din förmåga att kunna skilja på 3-takt och 4-takt genom sång, dans, spel eller lyssning.

Din förmåga att kunna några musikaliska begrepp inom musikspråket och visa det genom gemensam sång, spel eller lyssning. Din förmåga att kunna delta i sångrepertoar i grupp inför Advent, och Jul.

Din förmåga att kunna spela gitarr i grupp, olika låtar med ett eller flera ackord låt.

Undervisning

Sångträning, uppvärmning av röst, kunskap om röstvård, träning inför repertoar FN-dagen, höstvisor och rörelsesånger, Prova att spela rytminstrument i olika stationer och olika notvärden som helnoter, halvnoter och 1/4 noter i 4-takt med bakgrundskomp.

Träna på att höra/känna skillnad på 3- och 4-takt genom olika passande sånger, danser och musik att lyssna på. Tala om några musikaliska begrepp, som piano, forte, creschendo och varifrån musikspråket har sitt ursprung. Pröva dessa begrepp genom att sätta in dem i den musiken vi sjunger, spelar eller lyssnar på.

Träna sångrepertoar; Adventssånger, och Julsånger inför uppträdanden, både traditionella och nya, på svenska, engelska och spanska. Få möjlighet att i grupp spela på gitarr och träna på ett eller flera ackord till någon låt.

Lgr11

Syfte

Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

·       Mu  E 6

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

·       Mu  E 6

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

·       Mu  E 6

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

·       Mu  E 6

 

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

·       Mu  4-6

Musicerande och musikskapande Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

·       Mu  4-6

Musicerande och musikskapande Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

·       Mu  4-6

Musicerande och musikskapande Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

 

Mu  4-6

Musikens verktyg Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

·       Mu  4-6

Musikens verktyg Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

·       Mu  4-6

Musikens sammanhang och funktioner Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

 

 

Skapat av Martin Almén

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: