👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskartan, världsdelarna, närområdet och varför människor flyttar åk 3

Skapad 2018-09-01 10:31 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi kommer arbeta om jordgloben, världskartan, världsdelarna, världshaven och värdestrecken. Vi kommer också att arbeta med hur naturen påverkar vårt val av boplats och orsaker till varför människor flyttar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska bli mer bekant med jordgloben, världskartan, världsdelarna, världshaven och värdestrecken. Vi kommer också att arbeta med hur naturen påverkar vårt val av boplats och orsaker till varför människor flyttar.

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet bedöms du utifrån hur väl du kan:

-        Vad en karta och en jordglob är för något.

-        Återge världsdelarnas namn och vilken världsdel som är störst samt minst.

-        Återge världshavens namn

-        samla fakta kring ett eget valt land och redovisa inför klassen.

-        hur naturen påverkar vårt val av boplats.

-        namnge någon orsak till varför människor flyttar.

Du visar din kunskap genom att delta i samtal och diskussioner samt löser olika uppgifter kopplade till området.

Undervisning och arbetsformer

Vi började med att göra en mindmap med var vi vet, vad vi vill veta och hur vi kan ta reda på det.

Under arbetets gång kommer vi att:

-        Samtalar kring jordgloben, värdestrecken och världskartan och vårt närområde.

-        Ser på film om världsdelarna och Halland

-        Samlar fakta från olika läroböcker samt internet om ett eget valt land.

-        Läser faktatexter och svarar på frågor kring världen, världsdelarna och vårt närområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3