Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter - Hemkunskap

Skapad 2018-09-01 10:44 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundsärskola 4 – 9 Vardagsaktiviteter
Eleverna får med stöd av bilder och symboler följa enklare recept och testa olika redskap. Vi tar tillvara på både bär och frukt som växer på vår skolgård och använder dessa som ingrediens i bakning. Eleverna får delta i enklare städuppgifter. Dagligen praktiseras återvinning vid exempelvis lunch, men vi har även en sopstation som vi planerar att gå till några gånger under året för att sortera skräp.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • använda enkla recept med symboler och bilder.
 • ´laga enklare maträtter/mellanmål.
 • baka.
 • använda olika redskap.
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand.
 • duka.
 • praktisera återvinning.
 • tvätta och städa.

Undervisning och arbetsformer

I undervisningen kommer du att

 • använda recept med bilder och symboler.
 • tillaga måltider och enkla mellanmål.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • använda olika metoder och redskap.
 • diska för hand.
 • duka.
 • praktisera återvinning
 • tvätta och städa.

Måltiden är utgångspunkten för att skapa gemenskap och välbefinnande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Tvätt, rengöring och vård av olika material och ytor i hemmet. Miljövänliga metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: