Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 7 Hållfasthet, kraftöverföring och dokumentation.

Skapad 2018-09-01 12:53 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Med hjälp av broar och musfälla bilar lär du dej cirkeln i tekniskt problemlösning. Du undersöker drag och tryck krafter i broar ,och konstruerar en bil som med hjälp av en musfälla ska kunna gå så långt som möjligt.

Innehåll

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Det är vårt mål med kursen.

 

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 • planera, genomföra och utvärdera konstruktionsarbeten
 • genom tekniska ritningar planera och dokumentera ditt arbete
 • föra resonemang om hållfasthet med ändamålsenliga ord och begrepp
 • hur tekniska systemlär uppbyggda, fungerar, hur de förändrats över tid och hur de påverkar, individ, samhälle och miljön   

 

Undervisningen kommer innehålla:

 • genomgångar
 • konstruktionsarbete
 • filmvisningar
 • eget arbete med skrivuppgift
 • redovisningar
 • läxor/läxförhör

 

Du kommer att få chans att visa dina kunskaper:

 • genom att planera, genomföra och utvärdera en konstruktionsuppgift kring hållfasthet ( Broar)
 • genom att planera , genomföra och utvärdera en konstruktionsuppgift om kraftöverföring ( musfälla bil)
 • undersöka och redovisa konstruktion och lösningar och problem med olika transportsystem.

Uppgifter

 • Hängbro eller valvbro med PowerPoint om broar

 • Läxa 1 Analysera en teknisk pryl.

 • Gör en lätt distans bil som är driven med en musfälla

 • Presentation om hur man bygger en lätt distans musfälla bil.

 • Gör en bro som håller

 • En teknisk ritning på din pryl med bifogad presentation om tekniska ritningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
  Tk  E 9
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9

Matriser

Tk
En hållfast och lätt bro

F
E
C
A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Du deltar inte tillräcklig i diskussioner om tekniska lösningar och bidrar inte tillräcklig till de tekniska lösningarna.Du använder och tar inte hand om utrustningen på ett väl fungerande sätt.
Du använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett säkert sätt. Du är prövande i utförandet av uppgiften . Du bidrar med förslag till lösningar.
Som i E. Du har ett utvecklat och vant handlag med utrustningen och utförandet av uppgiften.Du beskriver väl hur delarna i konstruktionen ska samverka.
Som C. Du kan instruera andra i användningen av utrustningen på ett välutvecklat och korrekt sätt. Du har en mycket god förståelse för hur delarna i utrustningen och delarna i konstruktionen ska samverka för ett önskat resultat.
Genomförande
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du deltar inte tillräcklig aktiv i genomförandet av konstruktionen och omprövande av olika lösningar.
Du deltar i genomförandet av konstruktionen efter individuell instruktion av lärare och klasskamrater.Du deltar i omprövande av olika lösningar.
Du deltar aktivt och självständig i genomförandet av konstruktionen i god samarbete med din grupp. Dokumentationen visar på utvecklandet av flera olika lösningar och omprövande av lösningar.
Du tar ett aktivt ansvar för att konstruktionen blir genomfört enligt instruktion och leder din grupp i arbetet. Dokumentationen visar på utvecklandet av flera olika lösningar och omprövande av lösningar.
Formulera och välja alternativ
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du deltar inte tillräcklig aktiv i diskussionerna kring olika konstruktions alternativ.
Du bidrar med enkla konstruktionsalternativ i samarbete med lärare och arbetsgruppen.
Du bidrar självständig med konstruktionsalternativ som bidrar till att bron blir lätt och stabil.
Du formulera välmotiverade ( varför) konstruktionsalternativ för en lätt och hållfast bro.
Dokumentation inklusive tabeller
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ingen eller mycket ofullständig rapport. Det inkluderar också när rapporten inte kan läsas.
Du har skrivit en enkel rapport med en enkel tekniskt ritning återgett från sidan med några dimensioner.
Du har självständigt skrivit din rapport med nästan alla delar i korrekt form. Du har inkluderat och en teknisk ritning med minst två synvinklar.
Som i C Du skriver en välutvecklat lättläst rapport med alla delar i korrekt form samt tekniska ritningar med angett skala och väldokumenterade dimensioner.

Tk
Musfälla bil distans konstruktion och dokumentation

F
E
C
A
Tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
 • Tk  A 9
Du deltar inte tillräcklig i diskussioner om tekniska lösningar och bidrar inte tillräcklig till de tekniska lösningarna.Du använder och tar inte hand om utrustningen på ett väl fungerande sätt.
Du använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett säkert sätt. Du är prövande i utförandet av uppgiften . Du bidrar med förslag till lösningar.
Som i E. Du har ett utvecklat och vant handlag med utrustningen och utförandet av uppgiften.Du beskriver väl hur delarna i konstruktionen ska samverka.
Som C. Du kan instruera andra i användningen av utrustningen på ett välutvecklat och korrekt sätt. Du har en mycket god förståelse för hur delarna i utrustningen och delarna i konstruktionen ska samverka för ett önskat resultat.
Genomförande
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du deltar inte tillräcklig aktiv i genomförandet av konstruktionen och omprövande av olika lösningar.
Du deltar i genomförandet av konstruktionen efter individuell instruktion av lärare och klasskamrater.Du deltar i omprövande av olika lösningar.
Du deltar aktivt och självständig i genomförandet av konstruktionen i god samarbete med din grupp. Dokumentationen visar på utvecklandet av flera olika lösningar och omprövande av lösningar.
Du tar ett aktivt ansvar för att konstruktionen blir genomfört enligt instruktion och leder din grupp i arbetet. Dokumentationen visar på utvecklandet av flera olika lösningar och omprövande av lösningar.
Formulera och välja alternativ
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Du deltar inte tillräcklig aktiv i diskussionerna kring olika konstruktions alternativ.
Du bidrar med enkla konstruktionsalternativ i samarbete med lärare och arbetsgruppen.
Du bidrar självständig med konstruktionsalternativ som bidrar till att bilen kan gå långt
Du formulera välmotiverade ( varför) konstruktionsalternativ för bilen att gå lång.
Dokumentation inklusive tabeller
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Ingen eller mycket ofullständig rapport. Det inkluderar också när rapporten inte kan läsas.
Du har skrivit en enkel rapport med en enkel tekniskt ritning återgett från sidan med några dimensioner.
Du har självständigt skrivit din rapport med nästan alla delar i korrekt form. Du har inkluderat och en teknisk ritning med minst två synvinklar.
Som i C Du skriver en välutvecklat lättläst rapport med alla delar i korrekt form samt tekniska ritningar med angett skala och väldokumenterade dimensioner.

Tk
Kunskapskrav i Teknik människa samhälle miljö

Tekniska lösningar

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Undersöka olika tekniska lösningar
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

 • Tk  E 9   Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  C 9   Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
 • Tk  A 9   Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Föra underbyggda resonemang
 • Tk  E 9
 • Tk  C 9
 • Tk  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: