👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och Kraft

Skapad 2018-09-01 16:00 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 6 Fysik
I detta arbetsområde får du lära dig hur olika krafter påverkar dig och din omgivning. Du får lära dej att planera och dokumentera experiment. Boken vi använder är FyKe 4-6 av Karin Agardius i serien Utkick utgiven av Gleerups . ISBN 978-91-40-68936-8

Innehåll

Mål, efter detta arbetsområde ska du kunna förklara:

 • vad en rörelse är
 • vad som menas med fart och hastighet
 • vad som menas med medelhastighet samt göra uträkningar på detta
 • vad som menas med acceleration och retardation 
 • vad som menas med en kraft
 • vad som menas med motkraft
 • hur man ritar ut krafter
 • beskriva vad gravitationskraft är och hur den kan påverka olika föremål
 • vad som menas med massa och tyngd
 • hur man räknar ut ett föremåls tyngd på jorden
 • hur man mäter tyngd (dynamometer)
 • vad som menas med fritt fall
 • hur luftmotstånd påverkar föremål
 • vad friktion är och hur det påverkar olika föremål
 • vad centripetalkraft är och hur det påverkar föremål
 • vad som menas med tröghet och hur det påverkar föremål
 • vad som menas med tyngdpunkt

 

Arbetsformer

Vi använder presentationer och textboken Utkik FyKe 4-6 av Karin Agardius som stöd. Kap . Kraft och rörelse s 148 - 157.

 • Genomgångar
 • Laborationer
 • Diskussioner

Bedömning

 • Laborationsprov planering (designa ett experiment utifrån en given frågeställning)
 • Laborationsprov genomförande (visa att du kan följa en instruktion och få ett resultat)
 • Laborationsprov utvärdering ( kunna dra en slutsats av ett resultat från ett experiment och koppla detta till fakta)

Uppgifter

 • Dynanometern- hur funkar den

 • Presentation om krafter

 • Läxa Friktionskraft och påläsning

 • Läsläxa s 148 - 150 Förklara 1 ,Kraft 2 ,Friktion 3 Kraft pil

 • Vilken friktionskraft har olika underlag

 • Presentation om fritt fall och centripetalkraft

 • Instuderingsfrågor till provet

 • Fysik provet Rörelse och Kraft

 • Fallskärms labb

 • Nobelpristagare och deras upptäckter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Friktionkraft på olika underlag

Genomförande

F
E
C
A
Använda utrustning
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du använder inte och tar inte hand om utrustning huvudsakligen enligt instruktion och på ett säkert sätt.
Du använder och tar hand om utrustning enligt instruktion och på ett säkert sätt. Du är prövande i utförandet av uppgiften med hjälp av utrustningen.
Som i E. Du har ett utvecklat och vant handlag med utrustningen och utförandet av uppgiften.
Som C. Du kan instruera andra i användningen av utrustningen på ett välutvecklat och korrekt sätt.
Genomförande
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du deltar inte tillräcklig aktiv i genomförandet av laborationen
Du deltar i genomförandet av laborationen efter individuell instruktion av lärare och klasskamrater
Du deltar aktivt och självständig i genomförandet av laborationen i god samarbete med din grupp.
Du tar ett aktivt ansvar för att laborationen blir genomfört enligt instruktion och leder din grupp i arbetet.
Tolkning av resultat och användandet av ämneskunskap
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du tolkar inte resultatet. Din rapport visar inte tillräcklig att du kan använda fysikens ord och förklaringar.
Du har skrivit en enkel rapport med hjälp.Du behöver utveckla din förmåga att använda fysikens ord och modeller i din tolkning av resultatet.
Du har självständigt skrivit din rapport och dragit slutsatser med hjälp av din undersökning.Du visar en utvecklat förståelse av och användning av fysikens ord och modeller.
Som i C och du har konsekvent använt resultaten från din undersökning i din diskussion. Du visar också att du har en välutvecklat förståelse av och förmåga att använda fysikens ord och modeller.
Förbättringar av laborationen
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du anger inga sätt att förbättra laborationen.
Du anger ett enkla sätt att förbättra laborationen och hittar minst ett fel. T Ex att genomföra laborationen många gånger.
Som E och mer specifika sätt ( minst 2) som förbättra resultatet.Du anger mint 2 fel.
Du anger minst tre väl motiverade sätt att förbättra resultatet. Du anger varför resultatet blir mer tillförlitlig.
Dokumentation inklusive tabeller
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Ingen eller mycket ofullständig rapport. Det inkluderar också när rapporten inte kan läsas.
Du har skrivit en enkel rapport med lite ,hjälp inklusive tabeller.
Du har självständigt skrivit din rapport med nästan alla delar i korrekt form. Du har inkluderat tabeller och minst en bild för utrustning ,utförande och resultat.
Som i C Du skriver en välutvecklat lättläst rapport med alla delar i korrekt form samt tabeller och bilder.

Fy
fysik matris fysikprovet " Krafter och Rörelse"åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Upptäckter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy
Fallskärmslabb

Genomförande

F
E
C
A
Tolkning av resultat och användandet av ämneskunskap
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du tolkar inte resultatet. Din rapport visar inte tillräcklig att du kan använda fysikens ord och förklaringar.
Du har skrivit en enkel rapport med hjälp.Du behöver utveckla din förmåga att använda fysikens ord och modeller i din tolkning av resultatet.
Du har självständigt skrivit din rapport och dragit slutsatser med hjälp av din undersökning.Du visar en utvecklat förståelse av och användning av fysikens ord och modeller.
Som i C och du har konsekvent använt resultaten från din undersökning i din diskussion. Du visar också att du har en välutvecklat förståelse av och förmåga att använda fysikens ord och modeller.
Förbättringar av laborationen
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Du anger inga sätt att förbättra laborationen.
Du anger ett enkla sätt att förbättra laborationen och hittar minst ett fel. T Ex att genomföra laborationen många gånger.
Som E och mer specifika sätt ( minst 2) som förbättra resultatet.Du anger mint 2 fel.
Du anger minst tre väl motiverade sätt att förbättra resultatet. Du anger varför resultatet blir mer tillförlitlig.
Dokumentation inklusive tabeller
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Ingen eller mycket ofullständig rapport. Det inkluderar också när rapporten inte kan läsas.
Du har skrivit en enkel rapport med lite ,hjälp inklusive tabeller.
Du har självständigt skrivit din rapport med nästan alla delar i korrekt form. Du har inkluderat tabeller och minst en bild för utrustning ,utförande och resultat.
Som i C Du skriver en välutvecklat lättläst rapport med alla delar i korrekt form samt tabeller och bilder.

Fy
Nobelpristagare Söka och diskutera information

F (insats krävs)
E
C
A
Söka information
Du har inte hittat användbar information till din uppgift.
Du har hittat användbar information till din uppgift.
Du anger dina källor och har minst två källor för din information.
Använda information & anpassa framställning
Du har inte besvarat alla frågor. För många frågor är besvarade med endast ett eller två ord.
Du besvarar de flesta frågorna med hela meningar .
Du besvarar frågorna i hela meningar med information som är angelägen . Information beskriver upptäckten och dess betydelse för dej och samhället väl.
Som i C. med utmärkt förståelse för facktermer som du också beskriver för dej själv i texten.
Upptäckter
Du har inte beskrivit en upptäckt tillräcklig väl..
Du har skrivit om en upptäckt och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du beskriver en upptäckt och hittar minst två sätt hur den har påverkat människor.
Du beskriver flera upptäckter och hur de påverkar människors levnadsvillkor.

Fy
Kunskapskrav fysik åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat & förbättra undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dokumentera undersökningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Energins källor, användning, flöde
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Himlakroppars rörelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Upptäckter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.