Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Material, dess egenskaper och återvinningsmöjligheter

Skapad 2018-09-01 16:03 i Skyttorps skola Uppsala
Vi kommer att arbeta med ett tema kring fast, flytande och gasform. Som en introduktion till temat berör vi först olika material och vad de består av.
Grundskola 4 – 5 Kemi
Vad är allting omkring oss gjort av? Vilka material använde sig stenåldersmänniskan av och vilka material har vi idag? Kan vi enkelt tillverka något material?

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi att diskutera och lära oss mer om olika material och dess egenskaper, hur de kan sorteras på olika sätt, beskrivas och användas. 

Arbetssätt

Vi kommer att:

- läsa faktatext ur Fysik och Kemiboken Puls

- diskutera och lösa uppgifter tillsammans

- titta på filmer

- genomföra enkla experiment

- lära oss olika begrepp

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • följa med och diskutera arbetsområdet, texter och filmer
 • enkelt förklara vad olika saker är gjort av
 • skilja på naturmaterial och framställda material
 • enkelt berätta något om vart olika material tar vägen när de bli sopor
 • ställa en hypotes, dokumentera ditt arbete och utvärdera ditt resultat

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: