Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Seminarium: Demokrati - Möjligheter och begränsningar

Skapad 2018-09-01 17:08 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Efter några veckors introduktion med genomgångar, film och diskussioner på ämnet demokratins grund, yttrandefrihet och politiska ideologier och partier är det dags att sammanfatta vad vi har lärt oss. Denna gång sker detta genom ett muntligt seminarium i helklass, då vi ska gå igenom på förhand förberedda frågor och delge varandra våra reflektioner och åsikter. Seminariet blir även ett första underlag för bedömning i ämnet Samhällskunskap, vilket sedan kommer att kompletteras med andra uppgifter i ämnesområdet.

Innehåll

Följande frågor kommer att diskuteras vid seminariet den 7/9. Du får då tillfälle att ge din syn på dem. Inför seminariet ges du även tid att förbereda ditt deltagande genom att anteckna svar på de förhållandevis breda frågeställningarna (utan tydligt rätt eller fel). Om du vill kan du efter seminariet även lämna in dessa anteckningar som ett extra underlag om du känner att du inte fick fram allt vid seminariet, men detta är inget krav.

 

Seminariefrågor:

1.     1. Både Platon och Aristoteles var filosofer under antiken som var oroliga för vad som kunde hända om ”hela” folket fick vara med och bestämma. Idag, flera tusen år senare, ses demokrati som det enda tänkbara i Sverige, men fortfarande finns det utmaningar med styrelseskicket. Om Platon och Aristoteles hade levt idag, vad tror du att de hade sagt om det svenska samhället och demokratin? Vad skulle du svara dem?

 

2.      2. I Sverige har vi yttrandefrihet, vilket betyder att vi har lagligt skydd att säga och skriva våra åsikter, vilket många andra människor i världen saknar. Vi har även så kallad mötesfrihet, föreningsfrihet och demonstrationsfrihet. Men var går gränsen för dessa friheter och för demokratin tycker du? Är det till exempel rätt att nazistiska organisationer som Nordiska motståndsrörelsen får tillstånd att demonstrera och uttrycka sina åsikter idag?


3.     3. Utifrån det du nu har lärt dig om Sveriges politiska partier och de politiska ideologierna, vad tycker du är eller borde vara den viktigaste frågan i valet på söndag, den 9/9, och vad hoppas du på? Du får, men måste givetvis inte, nämna specifika partier.

 

Förberedelser:

Förutom att tänka på och skriva ner vad du själv tycker om frågorna finns det några saker som jag rekommenderar dig att göra före seminariet på fredag, den 7/9:
·       Försök se nyheterna på TV vid minst två tillfällen under veckan, gärna fler.
·       Läs igenom dina anteckningar från lektionerna vi har haft.
·       Gör svt:s valkompass på https://valkompassen.svt.se/
·       Läs tidningsutdragen om Nordiska motståndsrörelsen i Finland och i Sverige.

Matriser

Sh
Bedömning seminarium

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Påverkan individ-samhälle
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera och argumentera
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokratiaspekter
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: