Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Termin panering HT2018-VT2019 I ämne modersmål kinesiska

Skapad 2018-09-01 19:34 i Enheten för flerspråkighet Ale
Enligt modersmål kunskapskrav, med lärobok ska elever lära sig kinesiska kunskaper under HT2018-VT2019.
Grundskola 1 – 9 Modersmål
Enligt modersmål kunskapskrav, med lärobok ska elever lära sig kinesiska kunskaper under HT2018-VT2019.

Innehåll

 

 

Termin planering HT2018-VT 2019 (preliminär) 

Enligt kunskapskrav ska elever lära sig med läroboken : 

 

v.36-39 

 

Innebåll:Presentation och återberättande text 

 内容:介绍和文章复述 

 

Åk 1-3 

Jag pratar om mig själv och familj  介绍自己和家庭 

 

Åk 4-6 och åk 7-9 

Skriv om din lärare och mentor,  描写一个你的老师或班主任  

Skriv om en kompis  描写你的朋友 

v. 40-44 

 

Innehåll :Förklarande text 

内容:讲解文章 

 

Åk1-3 

 väder och årstider   天气和季节等 

 

 

Åk 4-6 och åk 7-9 

Verb, tids ord , punkt och frågetecken   动词,时间词,句号和问号等 

 

V.45-48 

 

Innehåll: Instruerande text 

 

 

Åk1-3, 4-6 och 7-9 

Geometriska objekt, lägesord, verb och substantiv  几何名词,方位,动词和名词等 

 

v.49-51 

Åk1-9 

Olika prov inför bedömning åk 3-5, och åk 6-9 betyg 

准备本学期的测试和评测. 

 

 

v.2-5 

Åk1-3 

 

 

 

 

Åk4-9 

Innehåll:beskrivande text 

Färger, trafikregler(颜色,交规 

 

Rubrik, styckeindelning标题,段落细分) 

 

 

v.6-9 

Åk1-9 

Innehåll : Dikt 

Kroppen, hälsa, adjektiv(身体,健康,形容词 

 

v.10-13 

Åk1-9 

Innehåll: berättande text: 

Städer i Kina(中国的城市 

Djur i Kina(中国的动物 

 

v.14-17 

Åk1-3 

 

 

 

 

 

Åk6-9 

Innehåll: parta ett djur tillsammans med dina kompisar, rita bilder till 

説一个动物,并画出它 

 

planera en saga tillsammans med dina kompisar, rita bilder till sagan 

-inleding: vem,vad,var 

-olika händelser 

-problem 

-avslutning 

説一个小故事,并画出来 

 

v.18-25 

Åk1-9 

Olika prov inför bedömning åk 3-5, och åk 6-9 betyg 

准备本学期的测试和评测. 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: