Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffer- och antalsuppfattning

Skapad 2018-09-01 20:37 i Bruksskolan Flen
LPP för siffer- och antalsuppfattning för åk 1.
Grundskola 1 Matematik
Vi ska träna på att skriva siffrorna på rätt sätt och veta vad siffran står för.

Innehåll

Övergripande mål ur läroplanens kapitel 1 och 2

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Ämnesmål (ur syftet, citerade ur Lgr 11)

De mål vi har utgått ifrån är: eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.

Undervisningen: Hur undervisningen kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna

I undervisningen kommer vi att …

 • tala om siffrorna och arbeta med dess form

 • tala om vad siffrorna står för

 • använda kropp, klassrum och lek för att träna siffror och begrepp

 • arbeta med tallinjen

 • arbeta med siffer-kompisarna

Konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående skrivet på ett elevnära språk

Du ska utveckla din förmåga att…

 • forma siffrorna på rätt sätt

 • dela upp siffrorna i sifferkompisar

 • beskriva siffrans antal

 • beskriva talets grannar (före, efter)

Bedömning till eleven:

Du ska kunna:

 • forma siffrorna på rätt sätt

 • dela upp siffrorna i sifferkompisar

 • beskriva siffrans antal

 • Beskriva talets grannar (före, efter)

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

Matriser

Ma
LPP-mall Lgr 11

Träna mera
Godtagbar nivå ht åk 1
Mer än godtagbar nivå ht åk1
Forma siffrorna
Du känner igen siffrorna.
Du kan forma siffrorna, men inte på rätt sätt.
Du kan forma siffrorna på rätt sätt.
Dela upp tal
Du kan dela upp siffrorna 1-5 i sifferkompisar.
Du kan dela upp siffrorna 1-7 i sifferkompisar.
Du kan dela upp siffrorna 0-9 i sifferkompisarna.
Förstå antal
Du förstår talets innebörd med hjälp av konkret material.
Du förstår talets innebörd, men tar ibland hjälp av fingrarna.
Du förstår talets innebörd.
Förstå talets grannar
Du förstår att talet har grannar och kan med hjälp av visuellt stöd beskriva före, efter.
Du förstår talets grannar och kan beskriva före och efter.
Du förstår talets grannar och kan beskriva även grannens granne (dvs ex 2 före och 2 efter).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: