Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018

Skapad 2018-09-01 20:54 i Sollebrunns skola Alingsås
Valet 2014. Politiska partier, regering och riksdag. Hur demokratiska beslut fattas.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Inför valet den 9 september ska vi lära oss om vad demokrati betyder. Vi ska lära oss om hur kommunen och Sverige styrs. Vi ska i grupp bilda egna partier med frågor som ligger nära oss.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • kunna berätta hur kommuner och Sverige styrs.
 • känna till vilka de största politiska partierna är. 
 • förstå och använda viktiga begrepp till exempel demokrati och politik. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • tillverkar en valaffisch med budskap och symbol. 
 • titta på filmer om demokrati, regering och riksdagen.  
 • i grupp bilda ett eget parti med en fråga som står dig nära.

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • kunna förklara hur en demokrati fungerar. 
 • redogöra för hur valet går till i Sverige. 
 • du kan redogöra för hur kommuner och Sverige styrs. 
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.
 • du har i grupp tillverkat en valaffisch med budskap och partisymbol. 

Uppgifter

 • Bilda ett eget parti

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Valet 2018

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Demokrati.
Du kan berätta vad en demokrati är.
Du kan berätta vad en demokrati är och vad det innebär.
Du kan berätta vad en demokrati är och vad det finns för fördelar och nackdelar med demokrati.
Hur valet går till.
Du kan beskriva hur man röstar.
Du kan beskriva hur man röstar i de tre olika valen.
Du kan med säkerhet beskriva hur man röstar i de tre olika valen.
Hur kommuner och Sverige styrs.
Du kan berätta om något kommunen och staten ansvarar för.
Du kan berätta om flera saker ansvarar för.
Du kan med säkerhet berätta om flera saker kommunen och staten ansvarar för.
Ämnesspecifika begrepp
Du kan använda något begrepp på rätt sätt.
Du kan använda flera begrepp på rätt sätt.
Du använder flera begrepp på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: