Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider, djur och natur

Skapad 2018-09-01 21:08 i Bruksskolan Flen
Årstider, djur och natur
Grundskola 1 Biologi
Vi lär oss om årstider, djur och natur.

Innehåll

Övergripande mål ur läroplanens 

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Ämnesmål (ur syftet, citerade ur Lgr 11)

De mål vi har utgått ifrån är: eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi, samt använda biologins begrepp...för att beskriva och förklara biologiska sammanhang i...naturen...

Vad undervisningen kommer att handla om (ur Centralt innehåll)

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters ... anpassningar till olika årstider.

Undervisningen: Hur undervisningen kommer att läggas upp för att möjliggöra för eleverna att utveckla förmågorna

I undervisningen kommer vi att …

 • vi gör enkla observationer under varje årstid i  vår närmiljö, i grupp och alla tillsammans
 • vi tittar på film
 • vi undersöker vår skolskog och namnger träd i vår skog
 • vi undersöker och pratar om vad vi har/ser för djur i vår närhet
 • läsa om djur och växter i vår närmiljö och hur de lever och anpassar sig

 • vi pysslar, ritar, skapa, använda våra sinnen för att känna de olika årstiderna

 • vi skriver faktatexter tillsammans

Konkretiserade mål för eleverna utifrån ovanstående skrivet på ett elevnära språk

Du ska utveckla din förmåga att…

 • beskriva våra årstider

 • att kunna namnge några olika träd i vårt närområde

 • att kunna namnge några djur i vårt närområde

Bedömning till eleven:

Du ska kunna:

 • de fyra årstiderna
 • att kunna namnge några olika träd i vårt närområde
 • att kunna namnge några djur i vårt närområde
 • att kunna göra enkla observationer av årstiderna och de förändringar som sker i naturen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3

Matriser

Bi
Årstider, djur och natur

Rubrik 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Nästa steg
Årstiderna
Jag är osäker på våra fyra årstider.
Jag kan våra fyra årstider.
Jag kan beskriva våra fyra årstider med flera skillnader.
Förändringar i naturen under våra årstider
Jag är osäker på att berätta vilka förändringar som sker i naturen när årstider växlar.
Jag kan berätta om några förändringar som sker i naturen när årstider växlar.
Jag kan berätta om flera förändringar som sker i naturen när årstider växlar.
Träd i vår skolskog
Jag kan namnet på något träd i vår skolskog.
Jag kan namnet på några(3) träd i vår skolskog.
Jag kan namnet på flera av de träd som vi namngett i vår skolskog.
Djur i vår närmiljö
Jag kan namnet på något djur som finns i min närmiljö.
Jag kan namnet på några djur som finns i min närmiljö.
Jag kan namnet på flera djur som finns min närmiljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: