Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English åk.4

Skapad 2018-09-02 00:49 i Olandsskolan Östhammar
Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket, kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin egen förmåga att använda språket. Vi arbetar utifrån läromedlet "What´s up?" som bygger på läsning av åldersanpassade texter, glosor.
Grundskola 4 Engelska
Undervisningen i engelska bygger på att ge dig förutsättning att utveckla din förmåga att förstå engelska och att själv kunna uttrycka dig. Kunskaper om områden där engelska används samt tilltro till din egen förmåga att använda språket. På engelskan kommer vi bland annat att arbeta med boken "Whats up".I åk 4 får vi följa familjen Clark med barnen Olivia och Fraser, grannarna och släkten i Australien. Vi kommer löpande under terminen arbeta med att tala, lyssna, läsa och skriva på engelska. Vi kommer även att spela spel, titta på engelska filmer/program, leka lekar, mm.

Innehåll

Förankring av läroplanen-Förmågor

I det här arbetsområdet ska du utveckla din förmåga att:

Läsa: Kunna läsa och tillgodogöra dig det viktigaste i enkla instruktioner och beskrivningar. Kunna läsa relevanta och elevnära texter.

Skriva: Kunna göra dig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela något. Lära dig och förstå den grammatik vi läser.

Tala: Kunna ställa frågor och svara på frågor för att hålla samtalet levande. Kunna delta i samtal som rör det kapitel vi läser.

Lyssna: Lyssna på hörövningar. Lyssna på när klasskamraterna berättar och för en dialog med dig.

Arbetssätt/Undervisning

Vi arbetar med textboken och arbetsboken "What´s up?"
Vi läser, översätter texter, hörövningar, talövningar och skrivuppgifter.
Vi tränar på:
enkla fraser och uttryck,
uttal och läsning,
enkel grammatik.
Ser på film från olika engelskspråkiga länder.
Glosor i läxa varje vecka.

Bedömning, vad och hur

Din förmåga att:
lyssna, förstå, läsa, tala och skriva engelska utifrån textläsning och översättning, hörförståelse- och läsförståelseövningar, glosförhör samt det du berättar och de texter du skriver.
Jämföra och se skillnader i olika engelskspråkiga länder.

Matriser

En
Engelska i klass 4

Att försöka tala engelska.
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
 • En  4-6
Är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Är på god väg. Försöker ibland uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Är aktiv med att uttrycka sig på engelska och visar god förmåga att anpassa sig till olika sammanhang.
Ordförråd. Lära sig nya ord och kunna använda dem.
 • En
 • En  4-6
Har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka sig. Behöver träna och lära sig flera ord.
Lär sig många av de nya ord vi tränar på. Kan med visst stöd uttrycka sig med hjälp av det ordförråd man behärskar.
Behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Kan själv uttrycka sig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Visar på en god säkerhet att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
 • En
 • En  4-6
Är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med rätt uttal på de flesta orden.
Behärskar att uttala de ord vi lärt oss och läser en förberedd text med rätt engelskt uttal och bitvis god intonation.
Uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Svara på och ställa frågor.
Kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
 • En
 • En  4-6
 • En  4-6
Förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.
Visar på god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
 • En  4-6
Behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: