Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4

Skapad 2018-09-02 09:46 i Långhundra skola Knivsta
En samlad planering för årskursen. Här finns också en matris som visar vilka färdigheter och kunskaper som är viktiga i bildämnet.
Grundskola 4 – 6 Bild
Denna Matris skall hjälpa eleverna framåt i sitt arbete med ämnet bild. Här ser du som elev vad du behöver uppnå för att uppnå en del av kunskapskraven i årskurs 6.

Innehåll

Matriser

Bl
Elevmatris Bild åk 4-5

Behöver utveckla
Grundnivå
Utvecklad nivå
Idéutveckling
Jag bidrar inte själv till att utveckla idéer inom uppgiftens ramar utan behöver stöttning.
Jag utvecklar tillsammans med läraren eller en klasskamrat egna idéer utifrån bilduppgiftens tema eller annan inspiration.
Jag utvecklar på ett självständigt sätt egna idéer utifrån bilduppgiftens tema eller annan inspiration.
Bilders budskap
De bilder jag skapar berättar inte det jag vill berätta med dem.
Jag kan skapa enkla berättande bilder som visar någonting jag varit med om/tycker/upplevt, så att den som tittar på bilden förstår budskapet.
Jag kan skapa genomarbetade, berättande bilder som på ett utvecklat sätt visar någonting jag varit med om/tycker/upplevt, så att den som tittar på bilden förstår budskapet.
Redskap för bildframställning
  • Bl  E 6
  • Bl  C 6
  • Bl  A 6
Jag har svårt att använda de olika tekniker, verktyg eller material som ingår i uppgiften.
Jag använder på en enkel nivå tekniker, verktyg och material i bilden för att skapa olika uttryck. Jag gör bara det man måste.
Jag använder på ett medvetet och utvecklat sätt tekniker, verktyg och material i bilden för att skapa olika uttryck. När vi arbetar med någon särskild teknik eller material prövar jag olika sätt att arbeta för att utveckla mitt skapande.
Under arbetets gång
Jag har svårt att komma med egna förslag på hur jag ska ta mig vidare i mitt arbete, när jag arbetar med bild.
Jag strävar efter att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ för att komma vidare i mitt arbete och ber läraren om stöd när det behövs.
Jag jobbar på ett självständigt sätt för att komma fram till och välja egna lösningar och alternativ, så att jag kan komma vidare i mitt arbete.
Presentation
Jag kan inte berätta vad jag tänkt eller varför min bild blivit som den blivit.
Jag kan med stöd från läraren presentera mina bilder, berätta vad jag tänkt och hur det blev. Gäller även på Unikum.
Jag kan på ett självständigt sätt presentera mina bilder, berätta vad jag tänkt och hur det blev. Gäller även på Unikum.
Titta på bilder
Jag deltar inte i att resonera kring bilder.
Jag bidrar till att ge respons på mina klasskamraters arbeten och kan på ett enkelt sätt resonera kring andra bilder som vi ser i undervisningen.
Jag ger genomtänkt respons på mina klasskamraters arbeten. Jag resonerar på ett utvecklat sätt kring bilder som vi ser i undervisningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: