Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP i matematik år 5 ht 2018

Skapad 2018-09-02 10:00 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i matematik år 5, för höstterminen 2015.
Grundskola 5 Matematik
Det här kommer vi att jobba med under höstterminen 2018.

Innehåll

Mål 1: Att förstå talraden upp till 1 000 000.

Vilket innebär:
Att jag är säker på och kan läsa och skriva tal upp till 1 000 000.
Att jag kan sätta talen i storleksordning.
Att jag kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom detta talområde.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar både enskilt och genom EPA. Enskilt, Par och Alla. 
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den förstår tandraden upp till 1 000 000.
Att eleven kan storleksordna tal upp till 1 000 000.
Att eleven visar säkerhet inför uträkningar med de fyra räknesätten.

Mål 2: Geometri.

Vilket innebär:
Att jag kan använda enheterna meter, kilometer och mil. 
Att jag kan räkna ut en rektangels area och använda areaenheter. 
Att jag kan förstå och använda skalor med förstoring och förminskning.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
Vi arbetar både enskilt och genom EPA. Enskilt, Par och Alla. 
Vi använder oss av både böcker och digitala övningar. 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven visar förståelse för längdenheterna och kan röra sig mellan olika enheter.
Att eleven visar förståelse för area.
Att eleven kan rita skalor och göra omvandlingar.

Mål 3: Att förstå decimaltal.

Vilket innebär:
Att jag vet vad ett decimaltal är.
Att jag kan dela upp ett tal i tiondelar.
Att jag kan dela upp ett tal i hundradelar.
Att jag kan storleksordna decimaltal.
Att jag kan addera och subtrahera decimaltal.

Vi ska använda följande innehåll för att nå detta mål:
Vi använder oss av uppgifter i böcker.
Vi använder oss av olika övningar på datorn.
Vi arbetar både enskilt och genom EPA. Enskilt, Par och Alla. 

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven är säker på decimaltal och förstår hur du storleksordar decimaltal.
Att eleven förstår tiondelar och hundradelar och kan göra lättare uträkningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: