Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2018-09-02 10:02 i Harbo skola F-6 Heby
Vi lär oss om tabeller och olika sorters diagram. Sen tränar vi på det och till sist granskar vi opinionsmätningarna om valet.
Grundskola 4 Matematik
Vi repeterar grunderna och fördjupar på oss på olika nivåer. Vi avslutar hela området med ett prov på ett annorlunda sätt; Karusellen.

Innehåll

 

 Konkretisering av mål

Du ska utveckla din förmåga att:

 • veta vad ett bråk är 
 • förstå sambandet mellan bråk, decimaltal och procent och hur de hör ihop
 • göra beräkningar med bråk

Arbetssätt

Vi kommer arbeta med att:

 • genomgångar
 • NOMP
 • titta på film
 • arbeta praktiskt
 • jobba med olika slags uppgifter
 • avslutningsvis gör vi "karusellen" som ett slags prov

Bedömning

Jag bedömer om du kan:

 • vet vad bråk är
 • förstår och kan förklara sambandet mellan bråk, procent och decimaltal
 • kan räkna med bråk

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Kunskapskrav

veta vad ett bråk är
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
förstå sambandet mellan bråk, decimaltal och procent och hur de hör ihop
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra..
göra beräkningar med bråk
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: