Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2018-09-02 11:36 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola F Svenska som andraspråk
Du möter påståenden och åsikter överallt, varje dag. Det är viktigt att kunna värdera dessa för att du inte ska bli lurad utan kunna bilda dig en egen åsikt. För att göra det behöver du vara källkritisk.

Innehåll

I det här området ska vi läsa texter i sociala medier, i tidningar och lyssna på nyheter. De påståenden vi läser, ser eller hör ska vi värdera och granska för att klargöra vem som har gjort dem, vem de är riktade till och varför den som publicerat ett påstående gjort det. Vi ska träna på att söka ursprungskällorna till påståendena.

Du får gärna bidra med egna exempel från de medier som du läser. 

För att nå godtagbar nivå ska du 

* vara aktiv på lektionerna, delta i samtal och genomföra uppgifter.

* utifrån den kunskap du får tänka självständigt, formulera och motivera din åsikter

* lyssna aktivt på klasskamraternas åsikter och möta deras åsikter med respekt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: