Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska Planering,HT 2018, dari/ farsi,vecka 36-43

Skapad 2018-09-02 12:52 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Modersmål

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Kunna läsa med flyt både högt och tyst och uppfatta skeenden och budskap i böcker och saklitteratur skrivna för barn och ungdom.

Utvecklat förmågan att läsa en text med inlevelse.

Kunna använda digitala verktyg.

Undervisning och arbetsmetoder

Med hjälp av digitala material och böcker.

September: Läsa olika texter tyst och högt samt reflektera över.                    4 lektioner

Oktober,November: Skriva olika texter                                                            8 lektioner

December: Kultur och berättelser.                                                                   2 lektioner

Eleven har uppnått målen när...

Kan läsa olika texter med inlevelse.

Kan skriva olika texter.

Kan använda digitala verktyg för sitt modersmålsutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: