Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Åk 3

Skapad 2018-09-02 15:39 i Gåvsta skola Uppsala
Svenska
Grundskola 3 Svenska
Nu i 3:an ska vi fortsätta att träna läsning, läsförståelse, samtala och skriva. Vi ska lösa detektivgåtor, leta efter en skatt och skriva egna berättelser och faktatexter. Visst låter det roligt? Nu kör vi!

Innehåll

 

Vad ska vi lära oss?

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter för barn med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter och skönlitterär text.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

Skriva

 • Ha en tydlig handstil och inte blanda stora och små bokstäver.
 • Kunna använda stor bokstav korrekt.
 • Kunna använda punkt, frågetecken och utropstecken.
 • Kunna använda sig av en tankekarta eller en berättelseplanering.
 • Kunna skriva en berättelse med början, handling och slut.
 • Kunna skriva en kort faktatext.
 • Kunna skriva en text på dator/Ipad.
 • Kunna stava vanligt förekommande ord.

Tala, lyssna och samtala

 • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt.
 • Kunna återberätta ett händelseförlopp.
 • Kunna återberätta en text.
 • Kunna redovisa muntligt.

Informationssökning och källkritik

 • Känna till att olika informationskällor kan ha olika tillförlitlighet.
 • Kunna söka information  på internet och i faktaböcker mm.

Grammatik

 • Känna till några ordklasser och deras funktioner.

Undervisning - Hur ska vi lära oss detta?

Läsa

 • Faktatexter i samband med övriga skolämnen.
 • Tyst läsning av egen vald bok.
 • Läsläxa
 • Textsamtal med uppgifter och bearbetning av text för att träna läsförståelse.

Skriva

 • Skrivning i alla ämnen.
 • Genreskrivande t.ex. återberättande, beskrivande, fakta, narrativt, instruerande och argumenterande.
 • Använda ordbehandlingsprogram för att skriva texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Dagliga samlingar.
 • Träning i att sätta ord på tankar och åsikter.
 • Samtal i alla ämnen
 • Presentationer av arbeten.

Information och källkritik

 • Diskussioner om olika informationskällor och deras tillförlitlighet.
 • Sammanställning av fakta vid t.ex. SO/NO-arbete.

Grammatik

 • Genomgångar och övningar om ordklasser och språklära.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: