👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mindset

Skapad 2018-09-02 18:06 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
For a couple of weeks we have worked with mindset.

Innehåll

For a couple of weeks we have worked with mindset on Teams (Click here!). 

Here on Unikum you hand in your letter. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella områden; händelser och händelseförlopp; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor.
  Eng  -
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel manualer, populärvetenskapliga texter och reportage.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion av olika slag, även i mer formella sammanhang, där eleverna instruerar, berättar, sammanfattar, förklarar, kommenterar, värderar, motiverar sina åsikter, diskuterar och argumenterar.
  Eng  -
 • Bearbetning av egna och andras muntliga och skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen. I detta ingår användning av ord och fraser som tydliggör orsakssammanhang och tidsaspekter.
  Eng  -

Matriser

Eng
Letter to my brain

Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Aspekt 1
Innehåll
Du har följt instruktionerna till uppgiften.
Du har följt instruktionerna till uppgiften och har ett fylligt innehåll.
Du har följt instruktionerna till uppgiften och har ett mycket fylligt och intressant innehåll.
Ny aspekt
Struktur
Din text följer strukturen för ett brev. Din text är indelad stycken med en tydlig början eller avslut.
Din text är indelad i stycken och med inledning och avslutning.
Din text är indelad i stycken som hålls samman med sammanhangsord (linking words, Firstly, Secondly) med tydlig inledning och avslutning.
Ny aspekt
Språk och anpassning till syfte och mottagare
Du har skrivit tydligt, med ett visst flyt, viss anpassning till uppgiften och i huvudsak fungerande strategier vilket innebär att stavfel och grammatiska missar kan godtas om de inte stör förståelsen av texten.
Du har skrivit tydligt, med flyt, viss anpassning där du undviker talspråksuttryck, och informell engelska och du använder fungerande strategier, d.v.s få stavfel och grammatiska missar.
Du har skrivit ledigt med anpassning till uppgiften utan talspråksuttryck och informell engelska. Du har ett varierat ordförråd.
Ny aspekt
Respons
Du har gett respons till två kamraters texter.
Du har gett respons med exempel på förbättringar till två kamraters texter.
Du har gett respons med flera tydliga exempel på förbättringar till två kamraters texter.