Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde Normer och värden (socialt samspel) HT18-VT19

Skapad 2018-09-02 18:33 i Månvägens förskola Färgelanda
.
Förskola
Vi kommer att arbeta med att känna igen sina olika känslor och att försöka lära sig hantera dem. Arbeta med att barnen kan sätta ord på sina känslor. För att få bra kompisrelationer så jobbar vi med gruppstärkande lekar och olika berättelser som speglar känslor, relationer och vänskap.

Innehåll

Mål från styrdokument

- Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Gruppens sammansättning har förändras och vi vill att varje barn ska känna sig trygga i sig själva och i gruppen.

Pedagogerna vill stärka barnens identitet och att de får lära sig att känna igen olika känslor och på så vis hantera dem, dels för sin egen utveckling men även i samspel med andra och få goda kompisrelationer. Verksamheten skall skapa en miljö där alla barn känner samhörighet.

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

 • Samspelar och hjälper varandra.
 • Tar hänsyn till varandra.
 • Lyssnar till andra och väntar på sin tur
 • Löser enkla konflikter genom att kommunicera
 • Vågar uttrycka sina tankar och känslor

 

Insatser för att nå målet

 Arbetssätt och metoder.

 • Identitet: Vi är och ser alla olika ut. Vi tycker om att göra olika saker. Vi pratar olika och har olika egenskaper, men alla har samma värde.
 • Använda oss av de 10 kompisböckerna.
 • Använda oss av känsloböcker/känslobilder för att barnen ska lära sig känna igen sina känslor.
 • Dramatisera sagor.
 • Gruppstärkande lekar.
 • Använda oss av bildmaterial och tecken som stöd.
 • Stopp (vi lär barnen att säga stopp, jag vill inte att du gör så).
 • Medvetna pedagoger som är goda förebilder och som är närvarande och hjälper barnen med det sociala samspelet och att hantera sina känslor.
 

Litteratur/forskningsanknytning.

 Likabehandlingsplanen.

 ICDP

 Tio kompisböckerna

 Barnkonventionen

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Samtal
 • Drama
 • Pedagogisk dokumentation.
 • Observationer

 

Vårdnadshavares delaktighet

 • Föräldraenkäter.
 • Dagliga samtal.
 • Pedagogisk information.
 • Information via unikum och anslagstavla.
 • Utvecklingssamtal, föräldramöte och samrådsgrupp.

 

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

 Närvarande pedagogers medvetenhet och förhållningssätt. Vi lyssnar och tar till vara på barnens behov och känslor.

 

Utvärdering

 Pedagogerna genomför lämpliga bruk-enkäter, barnobservationer.

 Personalen skattar barngruppsklimatet innan och efter temaområdet. 

 Resultatet diskuteras utifrån BRUK.

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: