Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2018-09-02 19:50 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Svenska
Språk är ditt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Du använder det till att uttrycka känslor, tankar och förstår hur andra känner och tänker. Hur du använder ditt språk påverkar andra människor.

Innehåll

Syfte med undervisningen i sv:

Undervisningen i svenska ska syfta till att du utvecklar kunskaper i och om svenska språket, så att du får tilltro till din språkförmåga och kan uttrycka dig i olika sammanhang och för skilda syften.

Mål ur Lgr11:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig i tal och skrift.
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll:

Vi kommer bland annat att arbeta med läromedlet Zick Zack, Läsrummet, Skrivrummet och textsamlingen. I det får du möta olika typer av texter som du med hjälp av olika lässtrategier får  öva upp din förmåga att läsa och förstå. Du kommer också att få träna på att skriva texter av olika slag, först tillsammans och sedan själv. Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen där läraren undervisar om läsning och skrivning, modellar och övar steg för steg  för att alla ska lyckas.

Vi kommer också att läsa varje vecka i ABC-klubben med läs-och skrivläxa för att träna ännu mera läsning och läsförståelse.

Vi kommer att bedöma:

 • om du kan läsa elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier.
 • om du kan skriva olika enkla texter med läslig handstil och på dator
 • om du kan använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som du själv ofta använder.
 • om dina berättande texter har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • hur du kan söka information från olika källor och värdera dessa.
 • hur du deltar i samtal, ställer frågor, bidrar med dina tankar och åsikter.

Visa lärande:

Du kan visa ditt lärande genom att vara aktiv under lektioner, att bidra med tankar och frågor. Du visar din läsförmåga och läsförståelse genom att läsa högt för en vuxen och samtala om texten. Du visar ditt lärande om skrivande kontinuerligt i dina texter. 

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 2-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Lässtrategier
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Resonera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
Skriva texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Elevnära texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Söka information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Ämnesspecifika ord & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Kombinera text och bild
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
Ge omdömen, bearbeta och förtydliga
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Samtala om elevnära frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Berätta tydligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Ge och ta muntliga instruktioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: