Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi - Ekologi

Skapad 2018-09-02 21:25 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med biologisk mångfald och anpassningar i naturen.
Grundskola 6 Biologi
Ekologi är läran om naturen. Under detta arbetsområde kommer vi repetera fotosyntesen, lära oss om hur djur och växter anpassar sig till sin miljö. Vi kommer även prata om biologisk mångfald samt att allt i naturen hänger ihop.

Innehåll

Biologi

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Vad?

Centralt innehåll, vi kommer att arbeta med:

 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • (Livets utveckling och) organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur?

Vi kommer att:

 • Diskutera och arbeta i grupp
 • Arbeta i aktivitetsboken
 • Se faktafilmer
 • Laborera
 • Planera och förbereda redovisningar
 • Läsa i faktaboken

Bedömning:

Du visar vad du kan genom att:

 • Vara aktiv på lektionerna
 • Delta i diskussioner
 • Redovisa i grupp
 • Göra uppgifterna i aktivitetsboken
 • Ett skriftligt prov

Detta ska du kunna när vi är klara med arbetsområdet:

 1. Förklara fotosyntes. Använd ord och bild.
 2. Ge exempel på hur djur och natur är beroende av varandra.
 3. Berätta vilka olika naturtyper som finns i världen.
 4. Ge exempel på hur djur och växter har anpassat sig till den miljö de lever i.  
 5. Hur människor kan påverka olika naturtyper. Vilka hot som finns mot dem och de arter som lever där.
 6. Namnge några vanliga djur och växtarter i Sverige.                                                                                               

 

 

Matriser

Bi
Biologi åk 4-6

Tränar mot E
E
C
A
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fältstudier och undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kunskaper om biologiska sammanhang, begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Naturen
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: