👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5.

Skapad 2018-09-02 21:25 i Slöingeskolan Falkenberg
Vi utvecklar vårt ordförrråd och vår förmåga att tala, skiva och läsa engelska. Vi utvecklar även vår förmåga att förstå talad engelska.
Grundskola 5 Engelska
Engelska är ett språk som talas av många människor i världen. Du ska få träna på att förstå, tala, läsa och skriva engelska så att du i framtiden kan kommunicera med fler människor.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att: 

 • förstå talad engelska
 • läsa och förstå olika slags texter på engelska
 • prata engelska 
 • skriva på engelska
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • reflektera (fundera över) hur människor bor och lever i engelskspråkiga länder.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • förstå enkel, tydligt talad engelska om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • förstå innehållet i enkla texter.
 • prata engelska så att andra förstår vad du vill säga
 • skriva enkla texter på engelska.
 • använda dig av strategier för att förstå eller uttrycka dig.
 • se likheter och skillnader mellan olika engelsktalande länder och Sverige.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer enskilt, i par eller grupp, att arbeta med följande för att öva dina förmågor:

 • lyssna på texter, enkla historier, samtal och beskrivningar och sedan arbeta med innehållet på olika sätt.
 • läsa olika slags texter och visa att du förstår innehållet.
 • formulera dig muntligt vid samtal och dialoger och använda dig av frågor och meningar.
 • skriva enkla texter på engelska
 • titta på engelska TV-program / filmer
 • sjunga sånger, spela spel
 • lära in nya ord och fraser
 • engelska grammatikövningar 
 • självbedömninguppgifter och diagnoser

 

 Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6