Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Havet

Skapad 2018-09-03 08:39 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Förskola
Vi såg intresse för fiskar och naturfenomen av olika slag hos ett barn som snabbt spred sig till gruppen. För att behålla och utveckla intresse byggde vi upp en havsmiljö på avdelningen.

Innehåll

Mål:

 

Delmål:

  • Ge barnen en förståelse för naturens kretslopp i havet
  • Ge barnen en större kunskap om fysikaliska fenomen i havet
  • Ge barnen en förståelse för hav samt dess växtlighet och djurliv. 
  • Påvisa människans inverkan på havet
  • Ge barnen kunskap om våra olika hav och dess skillnader/likheter

Syfte: Att ge barnen en förståelse för havet, samt kunskap om djurliv och växtlighet och visa på människans påverkan på havet. 

 

tillvägagångssätt:

Ta fram fakta via digitala verktyg

gå till biblioteket - faktaböcker

skapa havsmiljö på avdelningen 

jämföra skogens växter och djur med havets. Likheter-skillnader

skapa ett kretslopp med barnen i ateljén

introducera de olika delarna i kretsloppet-ett i taget. 

intervjua barnen om havet

visa faktafilm och prata med barnen om innehåll - diskussioner

Låta barnen få dokumentera 

Presentera de olika haven och dess skillnader samt likheter. 

Titta på karta vart haven ligger och prata om dess storlek - jämföra med ngt barnen kan relatera till. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: