Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En bra kompis! - FK planeten

Skapad 2018-09-03 09:46 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Vi tränar det sociala samspelet för att skapa god gruppdynamik inom vår fritidsverksamhet.
Grundskola F – 3
Välkommen till fritids! Nu kommer du att få möta nya kompisar och ny personal och en hel del gamla kompisar också såklart. För att det ska vara så roligt som möjligt för oss alla på fritids kommer du och dina kompisar få göra olika aktiviteter där vi lär känna varandra och tränar på hur man kan göra för att vara en bra kompis.

Innehåll

1. Syfte

Syftet med dessa aktiviteter är att du och dina kompisar ska känna sig trygga.

2. Förmågor att utveckla

Förmågor som du kommer att träna på:

Kommunikativ förmåga och begreppsförståelse: Du tränar på vilka ord du väljer när du vill få fram det du vill säga. Du tränar på att lyssna på andra när de pratar. Du tränar på att visa att du förstår vad andra sagt genom att följa instruktioner.

Metakognitiv förmåga och analysförmåga: Du tränar på att säga vad du tycker och varför du tycker som du gör. Du tränar på att fundera över vad andra tycker och varför de tycker som de gör. Du tränar på att fundera kring andra lösningar på olika problem som du eller andra stöter på.

 

 

3. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta:

FK:

M: Värdegrundsarbete, hur är man en bra kompis? I samlingen tänka, träna och formulera sina egna val, stationsfritids där vi tränar turtagning, motorik, samspel med andra: utelek som varierar utifrån årstid, pärla/väva, lego, dockvrå, bygg, måla 

T: Värdegrundsarbete, hur är man en bra kompis? I samlingen tänka, träna och formulera sina egna val, stationsfritids där vi tränar turtagning, motorik, samspel med andra: utelek som varierar utifrån årstid, pärla/väva, lego, dockvrå, bygg, måla 

O: Värdegrundarbete, hur är man en bra kompis? I samlingen tänka, träna och formulera sina egna val, stationsfritids där vi tränar turtagning, motorik, samspel med andra: utelek som varierar utifrån årstid, pärla/väva, lego, dockvrå, bygg, måla 

T: Värdegrundsarbete, hur är man en bra kompis? I samlingen tänka, träna och formulera sina egna val, stationsfritids där vi tränar turtagning, motorik, samspel med andra: utelek som varierar utifrån årstid, pärla/väva, lego, dockvrå, bygg, måla 

F: Värdegrundsarbete, hur är man en bra kompis? I samlingen tänka, träna och formulera sina egna val, stationsfritids där vi tränar turtagning, motorik, samspel med andra: utelek som varierar utifrån årstid, pärla/väva, lego, dockvrå, bygg, måla 

4. Hur skall syftet utvärderas och hur ska återkopplingen till barnen ske?

Fortlöpande i verksamheten tillsammans med barnen. Dels i gruppsamtal vid samlingar och andra aktiviteter samt via individuella samtal, spontana och planerade lärsamtal. Under planeringen på fredagar kommer personalen att stämma av veckans som gått för att se över eventuella justeringar kring olika aktiviteter utifrån barnens olika behov. 

Barnen får fortlöpande direkt formativ feedback av pedagogerna anpassat efter situation och utifrån barnets behov. 

5. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin fritidsverksamhet under perioden?

Du kommer att fritt kunna välja vilken aktivitet som du vill göra under eftermiddagen utifrån ett bestämt utbud av olika aktiviteter.  Du kommer att kunna ge förslag på vad du skulle vilja kunna göra på fritids. 

Kopplingar till läroplanen

  • respekterar andra människors egenvärde,
    Gr lgr11
  • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
    Gr lgr11

Matriser

Hur gör jag?

Nivå 1
Kommunikativ förmåga
Nivå 2
Begreppsförståelse
Nivå 3
Metakognitiv förmåga
Ny nivå
Analysförmåga
När jag vill leka med andra:
Jag kan med hjälp av mitt språk uttrycka att jag vill vara med och leka.
Jag kan använda ord jag vet vad de betyder när jag vill uttrycka att jag vill vara med och leka.
Jag kan tillsammans med en vuxen fundera kring hur jag gjorde för att uttrycka att jag ville vara med och leka.
Jag kan tillsammans med en vuxen fundera kring olika lösningar på hur man kan göra när jag vill vara med och leka.
När jag blir arg:
Jag kan med hjälp av mitt språk uttrycka att jag är arg.
Jag kan använda ord jag vet vad de betyder när jag blir arg.
Jag kan tillsammans med en vuxen fundera kring hur jag gjorde när jag blev arg.
Jag kan tillsammans med en vuxen fundera kring olika lösningar på hur man kan göra när jag blir arg.

Hur gör jag i grupp?

När jag vill leka:
Jag leker enskilt och jag leker med en kompis. Jag deltar i lekar som någon annan har startat.
Jag leker i grupp med flera kompisar.
Jag startar en lek och får med mina kompisar i leken.
Jag startar en lek och får med mina kompisar och dem som jag inte känner i leken.
När jag blir arg:
Jag hämtar en vuxen om jag blivit arg.
Jag kan med hjälp av en vuxen lösa det som gjort att jag blev arg.
Jag kan själv lösa det som gjort att jag blev arg. Jag tar hjälp av en vuxen om jag behöver. Jag informerar en vuxen om vad som hänt.
Jag kan hjälpa mina kompisar att lösa konflikter och sen berätta för en vuxen om vad som hänt.
Att följa instruktioner:
Jag kan följa instruktioner och regler med hjälp av vuxna som påminner mig.
Jag kan följa instruktioner och regler och blir påmind ibland av en vuxen eller en kompis.
Jag kan själv följa instruktioner och regler utan att bli påmind om det.
Jag kan följa instruktioner och regler och hjälper mina kompisar att följa instruktioner och regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: