Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik år 8

Skapad 2018-09-03 10:00 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 8 Matematik
Tabeller, diagram och statistik.

Innehåll

Medelvärde

Median

Typvärde

Tabell

Diagram

- linjediagram

- stolpdiagram

- stapeldiagram

- cirkeldiagram

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Matematik år 7-9

Extra insats krävs
E
C
A
Problemlösning
Du löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemet.
Du löser problem på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du löser problem på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemet.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om begrepp och använder dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om begrepp och använder dem på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om begrepp och använder dem på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning och med tillfredsställande resultat.
Du väljer och använder ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning och med gott resultat.
Du väljer och använder i huvudsak ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning och med mycket gott resultat.
Kommunikation
Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning.
Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning.
Redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning.
Resonemang
Framför och bemöter matematiska argument till viss del och drar en slutsats.
Framför och bemöter matematiska argument och drar slutsatser.
Fördjupar och breddar matematiska argument och drar slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: