Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Mitt magiska jag"

Skapad 2018-09-03 10:05 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Förskola
"Mitt magiska jag" kommer att erbjuda barnen undervisning kring allt som kan kopplas till dem själva.

Innehåll

Positionsbestämning

- Var är vi?

Barnen intresse kring sig själv har ökat. Barnen känner varandra väl och intresset för att jämföra sig med andra samt förstå hur andra ser ut har ökat. Barnen intresse för sitt namn och sina bokstäver ser vi också har ökat och vi vill fortsätta bygga på deras intresse genom att fördjupa oss i jaget.. 

Mål och Syfte

Arbetssätt

- Vad erbjuder vi barnen?

Projektet erbjuder olika aktiviteter kring jaget. Barnen kommer att få möjlighet att fokusera utifrån olika ingångar; sig själv, sin familj, sitt hus, sin bokstav, sin närmiljö men där allting kopplas tillbaka till sig själv och "det magiska jaget". 

- Processer - huret?

Barnen kommer erbjudas:

-Självporträtt

-Utforska sig själv, (längd , utseende )

-Skapa sitt hus

-Kunskap om kroppsdelar

-Sitt namn och bokstäver, siffror

-Samtal om olika familjekonstellationer

-Allas olikheter

-Funktioner och symboler i samhället som barnen möter och känner igen

-Miljötänk kopplat till välgörenhet (panta)

-Magisk plats (barnens magiska plats hemma) kamera med hem

 

- Dokumentation - på vilket sätt blir barnen delaktiga?

Barnens alster finns tydligt och tillgängligt inne i lärmiljön. Barnen får möjlighet till upprepning, återberättande och reflektion. Barnen får själv dokumentera och sedan återberätta. 

Utvärdering

- Vad ser vi för lärande och kunskaper?

Barnen har fått många nya kunskaper, bland annat har många av barnen fått en förståelse för kretsloppet, mönster, bokstäver, mätning och kroppens olika delar och dess syfte. 

Vi kan också se att många av barnen haft en personlig utveckling genom att få presentera sin magiska sak och sin magiska bok för övriga barn i gruppen, det har stärkt dem att få berätta om något de har hemma och att övriga barn lyssnar och ställer frågor.

 - Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

 I alla moment vi har gjort har vi återkopplat och reflekterat tillsammans med barnen. Deras tankar och åsikter har lyfts fram och barnen har lyssnat på varandra. De alster barnen har skapat och exempelvis tankekartor har vi satt upp på väggarna så att barnen hela tiden kan återkoppla till det som hänt. Vi har sett att barnen pratat mycket med oss och med varandra och med vårdnadshavare kring sin familj och sitt självporträtt. 

- Hur går vi vidare?

Vi avslutar projektet genom att under några veckor återkoppla de saker som vi upplever att barnen visat störst intresse för, exempelvis yoga, Kim lek, skelettdansen. 

 Inför nästa termin kommer vi att bygga vidare på barnens intresse för bokstäver som hela tiden funnits med som en röd tråd genom projektet.

- Resultat: Varför blev det som det blev?

Vi har haft en tydlig struktur på hur vi byggt upp vår undervisning. Vi har gjort på liknade sätt vid nästan alla tillfällen, vi har visat en film, pratat om den, gjort en aktivitet ex skapande och återkopplat till denna vid nästa undervisningstillfälle. Vi har haft undervisning i stor grupp och även i mindre grupper. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: