Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2018-09-03 10:18 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Hur gjorde man för tiotusentals år sedan när man behövde räkna olika saker. Finns det några likheter med hur vi räknar idag?

Innehåll

Tid: v.35-40

Du ska kunna: 

- Känna till olika talsystem
- Känna till hur vårt talsystem är uppbyggt
- Känna till hur man kan dela upp tal och faktorisera tal
- Använda och förstå matematiska ord/begrepp som hör ihop med de fyra räknesätten
- Använda och räkna med de fyra räknesätten
- Avläsa tal i decimalform
- Veta vad platsvärdena heter i talen
- Multiplicera och dividera med 10, 100 och 100
- Avrunda tal
- Överslagsberäkning

Eleverna kommer att arbeta med utgångspunkt i matematikboken "MatteDirekt" för årskurs 7. Vi kommer även att använda NOMP och problemlösningsuppgifter för att eleverna ska vidareutvecklas inom området. 

Bedömning: Under arbetsområdets gång kommer det ske kontinuerliga bedömningar under lektionstillfällen. Det kan vara t ex att eleven deltar i gruppuppgifter, är delaktig i matematiska diskussioner och använder matematiska ord och begrepp. Arbetsområdet kommer avslutas med ett prov 2/10. 

Matriser

Ma
Allmän matris matematik

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt eller skriftligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Metod
I vilken grad eleven behärksar olika matematiska metoder.
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: