👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt det fyra elementen.

Skapad 2018-09-03 11:14 i Solängen förskola Kungälv
Förskola
Vi har valt att arbeta med de fyra elementen. Ekorren kommer att arbeta med naturvetenskap och teknik i vår vardag. Detta har vi valt att fokusera på utifrån barnens intressen och detta kommer vara en röd tråd i vår verksamhet under en period framöver.

Innehåll

 

VAD:

De fyra elementen: Eld, Vatten, Jord och Luft

HUR:

Vi har skapat ett rum där vi vill ge barnen upplevelse med fokus på jord, vatten, eld och luft. I vårt rum de fyra elementen kommer vi utföra experiment samt leka lekar som har med dessa ämnen att göra. I detta rum kommer barnen också få vara själv och utforska. Har har vi valt att styra antalet barn som är i stationerna för att ge bästa möjlighet till samarbete och utforska tillsammans. 

Då många av våra barn är intresserade av Pokemon har vi valt att ta in dessa figurer i detta projekt och låta en eldpokemon, en jordpokemon, en vattenpokemon och en luftpokemon flytta in i respektive elementhörna och vara den som tar med barnen på experiment eller andra upplevelser kring detta. 

Vi tänker också använda de fyra elementen i vår utevistelse där vi uppmärksammar dom i naturlig form.Även inne på Ekorren uppmärksammar vi de fyra elementen i de andra lärmiljöerna på avdelningen.

 

VARFÖR:

Vi vill skapa tillfällen att mötas där naturvetenskap är i fokus. Vi vill att barnen ska få möjlighet att få en djupare förståelse om hur våra fyra element och hur de framträder på olika sätt, genom experiment och andra aktiviteter.

 

 

 

.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016