Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-09-03 12:30 i Lokets förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Barnen visar intresse för att räkna och att prata om siffror. Vi vill utmana dem i detta och ge dem förståelse för vad matematik är.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Nationella mål: ” Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.” Lpfö 98, rev 2016

Lokala mål: Vi vill utveckla barnens matematiska förmåga samt öka intresse och förståelse inom ämnet. Vi vill ge dem förståelse för matematik som finns i vardagssituationer.

Teori: Kasam- Vi vill att våra aktiviteter ska vara meningsfulla, begripliga och hanterbara.

 

 

Så här ska det gå till

Vi erbjuder olika aktiviteter och material såväl inne som ute utifrån barnens förmåga, intresse och önskemål. Pedagogerna tar fram nytt material och nya aktiviteter då barnen behöver utmanas vidare.

Vi utformar lärmiljöerna inne och ute så att de stimulerar barnens matematiska utveckling på ett intressant, naturligt och lustfyllt sätt. 

Vi utmanar barnens kunskaper och intresse för matematik i vardagliga händelser genom samtal och intressanta och roliga aktiviteter.

Vi ska fånga barnens frågor och göra lärandet intressant och spännande så de får nya erfarenheter. Vi måste vara tydliga med att benämna att det är matematik vi samtalar om när vi t.ex bakar(måttenheter och antal) eller när vi pärlar efter mönster.

Vi använder oss av digitala verktyg som iPads när vi pärlar efter mönster. Barnen får med hjälp leta fram ett mönster de vill pärla efter. Vi har appar som inbjuder till lära om siffror, färg, form och antal.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

I barnens lärloggar såväl som i avdelningens lärloggar. 

I barnens utvecklingsdokument.

På olika sätt på avdelningen. 

Hur blev det?

Vi började terminen med att tänka ut material som alltid finns framme och som barnen kan använda sig av och så planerade vi hur lärmiljön skulle se ut. 

Vi beställde nytt material som ska vara utmanande och inspirerande. Vi beställde bl.a material som pedagoger och barn sett på en annan förskola och som de då visat stort intresse för då vi var där. Materialet består av kameler i tre olika storlekar och i olika färger, de ska bygga kamelrader efter ett mönster som finns på färdiga kort. Det är även olika svårighetsgrader. I början behövde barnen mycket hjälp när de byggde men nu klarar många av att bygga själv efter olika mönster.

Vi har även beställt en klocka då många av barnen visat intresse för tid och klockslag. Vi pratar om olika klockslag på vår riktiga klocka och visar olika klockslag på den köpta klockan. Några barn frågar flera gånger varje dag om vilken tid de ska gå hem och då har pedagogerna erbjudit dem att sätta klockan på det klockslaget så att de kan jämföra med den riktiga klockan.

I vår samling  räknar vi alltid hur många vi är och vi tittar på siffrorna i dagens datum. Barnen har lärt sig siffror och de klarar av många av datumen utan vår hjälp. De har blivit duktiga på att räkna och de klarar av att räkna långt.

Vi har erbjudit barnen olika planerade aktiviteter:

Pärlning

Vi introducerade pärlning efter mönster. Barnen säger att det är kul att få välja ett eget mönster att följa. Detta har lett till att vi fortsatt erbjuda denna typ av aktivitet. Vi anser att denna aktivitet har fungerar väl och vi fortsätter att arbeta med detta när barnen frågar efter det men också att vi erbjuder att pärla kontinuerligt. Barnen är mycket duktiga på att läsa mönstret och att räkna rätt antal pärlor som de behöver och de kan föra över mönstret på pärlplattan. Något barn behöver vår hjälp för att klara av det.

Bakning

Vi vill ge barnen förståelse för att de olika måttenheterna är matematik. När vi bakade så namngav vi de olika måtten.Barnen tyckte detta var intressant och kul. Men framför allt gott! Denna typ av aktiviteter vill de gärna göra fler gånger. Barnen känner nu igen namnen på de olika måtten och något barn kommer även själv ihåg vad något mått heter.

Utematematik

Vi bad barnen hämta pinnar på tomten. Pinnarna samlades i en hög. Pedagogerna la ut ett vitt lakan på marken och därefter bad de barnen lägga pinnarna i ordningen kortast till längst. Tillsammans letade vi fram den kortaste pinnen för att ha den att utgå ifrån, efter det mätte och jämförde barnen själv för att lägga dem i rätt ordning. Hela tiden pratade vi om jämförelsen på längderna. Barnen förstod vad de skulle göra och efter en stund låg pinnarna i längdordning.

 

En annan aktivitet vi har haft är ”Naturskattjakt” ute i naturen. En pedagog la ut färgade papper på marken. Det var gul, orange, röd, brun och grön. Vi pratade om de olika färgerna och visade de olika färgerna i naturen runt oss. Barnen fick i uppgift att leta naturskatter i samma färger so på våra papper. När de hittat något så sprang de och la sin skatt på rätt färg. Barnen visade stort intresse och de är säkra på färger. Vi upplever det som om det är bra att träna på färger då vissa barn bara kan färgerna på engelska och det kan vara bra att lära sig dem på svenska också.

Siffror

Vi har alltid stora siffror uppsatta i våra fönster så att barnen kan fråga om dem om de känner sig osäkra eller om vi vill visa dem en siffra. Vi har tryckt ut målarbilder med olika siffror som barnen kan färglägga när de vill. Barnen är säkra på de olika siffrorna. 

 

Mattebowling

En pedagog har tillverkat ett bowlingset av sex stora petflaskor och en stor boll. Flaskorna placeras som en triangel och sen är det bara för barnen att turas om att slå ner flaskorna, de räknar själv hur många de fått ner och pedagogen antecknar med ett streck på ett papper för varje nedslagen flaska. När alla fått slå två gånger så räknar alla ihop antal streck tillsammans. 

Denna aktivitet tycker barnen om och dagligen så spelar de och de är noga med att anteckna med streck på ett papper när de fått ner käglor. 

 

”Läxbok”

De barn som ska börja i förskoleklass erbjuds att arbeta i ett häfte med olika uppgifter som handlar om mönster, färg, form, antal och siffror. De flesta tycker mycket om detta och de arbetar snabbt och koncentrerat. Någon har lite svårt för att färglägga efter ett visst mönster men då hjälper pedagogen till. Några har gjort färdigt sitt häfte och vill göra mer, så nu ska vi leta fram nya uppgifter och då lite svårare för att utmana dem. De kan räkna längre och har lätt för att koppla antal till rätt siffra.

 

Analys

Vi kommer fortsätta med planerade aktiviteter inom matematik. Vi får kanske dela in barnen i grupper då vissa har kommit längre och behöver svårare utmaningar och andra lite lättare. 

Vi måste bli bättre på att berätta för barnen vad som är matematik när vi gör saker eller när de själva sitter med en aktivitet som har med matematik att göra. 

De yngre barnen som ej har fått en ”läxbok” verkar mycket intresserade av detta. De har tillgång till uppgifter och siffror-stenciler  som de kan använda sig av, men de behöver utmanas med samma som de äldre barnen har i sitt häfte då de tycker att det är intressant. De som har gjort sin ”läxbok” klar ska om de vill få ett nytt häfte med svårare uppgifter och uppgifter av ett annat slag.

Vi har inte arbetat med att mäta så det får vi göra. Vi kommer då att prata om centimeter och meter, jämföra t.ex hur långa vi är och vem som är längst.

Vi måste bli bättre på att prata med barnen och genom intervjuer och kartläggning om vad de vill göra och vad de tycker om våra aktiviteter. När vi gör lärloggar så ber vi barnen berätta om det de gjort men vi måste även prata med dem efter aktiviterna vi planerat.

Barnen har lärt sig många siffror och i samlingen märker vi vem som kan ensiffriga tal och vem som kan tvåsiffriga. Några barn kan hela datumet när det är tvåsiffrigt medan vissa kan t.ex 1 och 4 men behöver hjälp att det blir fjorton tillsammans.

Vi måste fortsätta göra inlägg i Lingonets lärlogg så att föräldrarna får en förståelse för vad matematik är, så de inte tror att vi t.ex bakar bara för att det är gott utan att det har ett syfte.

För att arbeta vidare nu så måste vi prata med barnen, göra observationer och leta nya aktiviteter. Vi måste synliggöra vårt arbete för föräldrarna på avdelningen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: