Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Normer och Värden 2018 Lilla Sör

Skapad 2018-09-03 12:49 i Ladugårdsmarkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

  • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

Planerade insatser

  • Genom att vara närvarande pedagoger och hjälpa barnen i olika situationer under dagen.
  • Genom att utmana barnen olika aktiviteter i vårt tema "Vi Leker"

Förväntade effekter (syfte och kännetecken) 

  • När barnen känner sig trygga, kan dela med sig, kan hjälpa varandra och kan vänta på sin tur.

Metodval

Observation och dokumentation

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: