Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa årskurs 1

Skapad 2018-09-03 14:07 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Läsinlärning i årskurs 1
Grundskola 1 Svenska
I ettan ska du få öva dig på att läsa och förstå ord och text.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig läsa vanliga ord med flyt.

Du ska lära dig läsa och förstå enkla meningar.

Du ska lära dig att återberätta och samtala om det du har läst själv eller hört genom högläsning.

Innehåll

*Bokstavsarbete

*LTG-texter

*Ordbilder

*Ottos dagbok

*Läsläxa

*Högläsning

*Lådbok

* Livet i Bokstavslandet (UR)

*Enkla faktatexter

 

 

Så här arbetar vi:

Under årskurs 1  kommer du att få arbeta enskilt, i par och i grupp med att läsa.

Du får arbeta med:

*"Veckans bokstav" - vad bokstäverna heter och hur de låter genom samtal, övningar och lekar

* "Livet i Bokstavslandet" - se avsnitt kopplat till veckans bokstav och samtala om innehållet

* högläsning och samtal kring innehållet

* gemensamt arbete med läsförståelse

*att skriva och läsa LTG-texter om gemensamma upplevelse

*ordbilder i spel, lekar och texter

*Ottos dagbok, titta och prata om bild och text samt läsa texten på olika sätt

*individuell läsläxa varje vecka som du tränar att läsa högt flera gånger

*lådbok som du läser själv korta stunder varje dag

*att läsa enkla faktatexter

Så här visar du vad du har lärt dig:

*Genom att läsa upp din läsläxa varje vecka för din lärare, eller läsa högt i din lådbok eller en enkel faktabok

*Genom att aktivt delta i språklekar och språkövningar

*Genom att återberätta eller svara på frågor om något du hört eller läst i t.ex. vid högläsning, läsläxa, din lådbok, Ottos dagbok

*När du har läst eller hört högläsning kan du koppla det till något du själv varit med om. Du kan också berätta om vad du tror kommer att hända i nästa kapitel eller avsnitt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: